Dotace pro obce a NNO

Zajímá Vás, jak získat finanční podporu pro rozvoj Vaší obce? Nejste si jisti, který dotační program by pro Vás byl ten nejvhodnější?

Nabízíme Vám přehled aktuálních dotačních programů, které jsou zaměřené na finanční podporu pro obce a jejich organizace. V této kategorii najdete informace o dotačních programech na budovy a komunikace, vybavení, IT a technologie, vzdělávání, krajinu, sociální služby a neziskové organizace a úspory energií a životní prostředí. Každý dotační program má odlišné zaměření a podmínky pro získání finanční pomoci, a proto jsme pro vás připravili podrobné informace o jednotlivých programech a jejich podmínkách.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit a rádi Vám poradíme při hledání vhodného dotačního programu pro Vaši společnost.

Chci poradit

Aktuální dotace

Cestovní ruch a památky – Dotace na muzea

Chtěli byste vybudovat novou muzejní expozici či rekonstruovat tu stávající? Zajímáte se o nové způsoby prezentace Vaší sbírky za použití moderních informačních a komunikačních technologií a audiovizuální techniky? Potřebujete konzervovat a restaurovat Vaše sbírkové předměty? Pak je tato dotační výzva určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Cestovní ruch a památky – Dotace pro knihovny

Máte zájem o rekonstrukci či modernizaci Vaší knihovny včetně administrativního a sociálního zázemí? Chtěli byste pořídit nové regály, vybudovat studijní místa nebo klidové zóny? Potřebujete konzervovat a restaurovat Váš knihovní fond nebo jej digitalizovat? Pak je tato dotační výzva určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Cestovní ruch a památky – Dotace na kulturní památky

Vlastníte nebo spravujete kulturní památku? Potřebovala by projít revitalizací? Zajímáte se o nové způsoby prezentace Vašich sbírek za použití moderních informačních a komunikačních technologií a audiovizuální techniky? Potřebujete konzervovat a restaurovat Vaše sbírkové předměty? Pak je tato dotační výzva určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Mobilita – Dotace na veřejné osvětlení

Potřebujete zrekonstruovat veřejné osvětlení ve Vaší obci a chcete snížit nálady na spotřebované energie? Chtěli byste doplnit chybějící světelné body? Zajímáte se o elektromobilitu a chcete se připravit na budování dobíjecích stanic typu EV READY? Pak je tato dotační výzva určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Energetické úspory – Dotace na obnovitelné zdroje energie – FVE

Disponujete volnými plochami na budovách nebo kdekoli ve Vašich obcích a chcete snížit náklady na spotřebované energie? Chcete zvýšit příjmovou složku Vašeho rozpočtu prodejem přebytečné energie do sítě? Zajímá Vás akumulace energie a její využití mimo energetické špičky? V tom případě je dotační podpora na vybudování FVE právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Energetické úspory – Dotace na ostatní obnovitelné zdroje energie

Potřebujete vyměnit zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii? A to včetně rekonstrukce otopné soustavy? Chcete tak snížit náklady na spotřebované energie? Zajímá Vás možnost instalace fotovoltaických či solárně-termických systémů? Tato dotační podpora je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Energetické úspory – Dotace na gastro provozy, kuchyně a prádelny

Disponujete dosluhujícím vybavením kuchyně a gastro provozu, které si již žádá výměnu? Potřebujete modernizovat provoz Vaší prádelny a vyměnit zastaralé pračky, sušiče či žehliče? Chcete snížit náklady na spotřebované energie a zvýšit tak efektivitu celého provozu? Pak je tato dotační podpora právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Ekomobilita – Dotace na ekomobilitu

Plánujete modernizaci nebo rozšíření Vašeho vozového parku? Chtěli byste si pořídit nové osobní nebo nákladní vozidlo? Nebo dokonce minibus, motorku či pracovní samojízdný stroj? A co třeba dobíjecí stanice? V tom případě je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Úspora energií– Dotace na rekonstrukce veřejných budov

Potřebujete opravit Váš úřad, školu nebo jinou veřejnou budovu? Trápí vás vysoké ceny za provoz? Chcete zateplit obálku budovy, vyměnit dveřní a okenní výplně či vyregulovat otopnou soustavu a snížit tak náklady na spotřebované energie? Případně renovovat vnitřní osvětlení či vnější stínící prvky? Pak je tato dotační podpora právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Úspora energií – Dotace na výstavbu veřejných budov

Chtěli byste vystavět novou veřejnou budovu? Nebo provést pouze přístavbu či nástavbu k budově stávající? Rádi byste ušetřili za její provoz tím, že ji postavíte ve vysokém energetickém standardu, pasivu či dokonce jako plusovou (nulovou) budovu? A co k tomu přidat ještě dobíjecí stanici pro vozidla na elektropohon? Tak to je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Vodovody a kanalizace – Dotace na odpadní a pitnou vodu

Potřebujete dobudovat nebo vystavět kanalizaci či ČOV? Trápí Vás nadměrné vypuštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci? Zajímáte se o výstavbu či modernizaci vodovodních přivaděčů, řadů a úpraven vody? A co takto intenzifikace a revitalizace stávajících vodních zdrojů? Tato dotační podpora je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Hospodaření s vodou– Dotace na hospodaření se srážkovou vodou

Rádi byste efektivněji hospodařili se srážkovou vodou? Chtěli byste vybudovat akumulační či retenční nádrže, vyměnit nepropustné zpevněné povrchy za povrchy propustné (například na parkovišti) nebo třeba vytvořit dešťovou zahradu? A co takto plošný vsak, průleh či vsakovací nádrž? Tato dotační podpora je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Srážkové vody a protipovodňová opatření – Dotace na protipovodňová opatření

Trápí Vás hrozba povodní ve Vaší oblasti? Rádi byste si nechali zpracovat digitální povodňové plány či analýzy odtokových toků? Potřebujete vybudovat či zmodernizovat výstražné a varovné systémy, ochranné nádrže, preventivní přelivy či další protipovodňová opatření? Tento dotační titul je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Srážkové vody a protipovodňová opatření – Dotace na stabilizaci a sanaci svahů a skal

Trápí Vás hrozba sesuvu půdy či řícení skály? Rádi byste zabránili škodám na zdraví a majetku a zvýšili bezpečnost ve Vaší oblasti prostřednictvím sanace a stabilizace těchto skalních a půdních nestabilit? Pak je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Biodiverzita– Dotace na tůně, toky a malé vodní nádrže

Máte v plánu vybudovat nové nebo obnovit stávající malé vodní nádrže, a to včetně odbahnění? A co takto tůně či mokřady? Rádi byste vybudovali nebo obnovili přírodě blízká koryta vodních toků včetně založení či zrekonstruování břehových porostů podél jejich toku a v přilehlé nivě? Tento dotační titul je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Klima-příroda – Dotace na vegetaci a sídelní zeleň

Máte v plánu zakládat nebo obnovovat vegetační krajinné prvky nebo veřejnou sídelní zeleň? Rádi byste vysázeli stromořadí, solitérní stromy nebo například travobylinné porosty? Chtěli byste revitalizovat Vaše parky, zahrady, sady, aleje či uliční stromořadí nebo dokonce lesoparky? Tento dotační titul je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář