Úspory energií a životní prostředí

Hledáte způsob, jak získat finanční podporu pro inovace veřejného osvětlení, pořízení zařízení pro výrobu FVE či jiných alternativních zdrojů energie, výstavbu kanalizací nebo pořízení vybavení pro třídění a svoz odpadu ve Vaší obci? Využijte možnosti získat dotaci na úspory energií či životní prostředí v jednom z aktuálních dotačních programů.

Pokud plánujete investovat do výstavby a modernizace vodovodních řadů, veřejné zeleně, re-usingu odpadu, zefektivnění hospodaření s vodou ve Vaší obci atp. neváhejte a obraťte se na nás. Více informací o aktuálních možnostech dotací najdete níže v našich článcích. Poskytnou Vám potřebné informace o jednotlivých programech a podmínkách pro získání dotace.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme.

Chci poradit

Aktuální dotace

Využití odpadů – Dotace na následné využití odpadů

Zabýváte se úpravou, zpracováním či využitím odpadů? Potřebujete vybudovat nové zařízení nebo modernizovat to stávající? Chtěli byste pořídit nové technologie pro materiálové či energetické využití odpadů vč. těch zdravotnických a nebezpečných? Zajímáte se o chemickou recyklaci odpadů? Tento dotační titul je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Mobilita – Dotace na veřejné osvětlení

Potřebujete zrekonstruovat veřejné osvětlení ve Vaší obci a chcete snížit nálady na spotřebované energie? Chtěli byste doplnit chybějící světelné body? Zajímáte se o elektromobilitu a chcete se připravit na budování dobíjecích stanic typu EV READY? Pak je tato dotační výzva určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Energetické úspory – Dotace na obnovitelné zdroje energie – FVE

Disponujete volnými plochami na budovách nebo kdekoli ve Vašich obcích a chcete snížit náklady na spotřebované energie? Chcete zvýšit příjmovou složku Vašeho rozpočtu prodejem přebytečné energie do sítě? Zajímá Vás akumulace energie a její využití mimo energetické špičky? V tom případě je dotační podpora na vybudování FVE právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Energetické úspory – Dotace na ostatní obnovitelné zdroje energie

Potřebujete vyměnit zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii? A to včetně rekonstrukce otopné soustavy? Chcete tak snížit náklady na spotřebované energie? Zajímá Vás možnost instalace fotovoltaických či solárně-termických systémů? Tato dotační podpora je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Energetické úspory – Dotace na gastro provozy, kuchyně a prádelny

Disponujete dosluhujícím vybavením kuchyně a gastro provozu, které si již žádá výměnu? Potřebujete modernizovat provoz Vaší prádelny a vyměnit zastaralé pračky, sušiče či žehliče? Chcete snížit náklady na spotřebované energie a zvýšit tak efektivitu celého provozu? Pak je tato dotační podpora právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Ekomobilita – Dotace na ekomobilitu

Plánujete modernizaci nebo rozšíření Vašeho vozového parku? Chtěli byste si pořídit nové osobní nebo nákladní vozidlo? Nebo dokonce minibus, motorku či pracovní samojízdný stroj? A co třeba dobíjecí stanice? V tom případě je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Úspora energií– Dotace na rekonstrukce veřejných budov

Potřebujete opravit Váš úřad, školu nebo jinou veřejnou budovu? Trápí vás vysoké ceny za provoz? Chcete zateplit obálku budovy, vyměnit dveřní a okenní výplně či vyregulovat otopnou soustavu a snížit tak náklady na spotřebované energie? Případně renovovat vnitřní osvětlení či vnější stínící prvky? Pak je tato dotační podpora právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Úspora energií – Dotace na výstavbu veřejných budov

Chtěli byste vystavět novou veřejnou budovu? Nebo provést pouze přístavbu či nástavbu k budově stávající? Rádi byste ušetřili za její provoz tím, že ji postavíte ve vysokém energetickém standardu, pasivu či dokonce jako plusovou (nulovou) budovu? A co k tomu přidat ještě dobíjecí stanici pro vozidla na elektropohon? Tak to je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Vodovody a kanalizace – Dotace na odpadní a pitnou vodu

Potřebujete dobudovat nebo vystavět kanalizaci či ČOV? Trápí Vás nadměrné vypuštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci? Zajímáte se o výstavbu či modernizaci vodovodních přivaděčů, řadů a úpraven vody? A co takto intenzifikace a revitalizace stávajících vodních zdrojů? Tato dotační podpora je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Hospodaření s vodou– Dotace na hospodaření se srážkovou vodou

Rádi byste efektivněji hospodařili se srážkovou vodou? Chtěli byste vybudovat akumulační či retenční nádrže, vyměnit nepropustné zpevněné povrchy za povrchy propustné (například na parkovišti) nebo třeba vytvořit dešťovou zahradu? A co takto plošný vsak, průleh či vsakovací nádrž? Tato dotační podpora je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Srážkové vody a protipovodňová opatření – Dotace na protipovodňová opatření

Trápí Vás hrozba povodní ve Vaší oblasti? Rádi byste si nechali zpracovat digitální povodňové plány či analýzy odtokových toků? Potřebujete vybudovat či zmodernizovat výstražné a varovné systémy, ochranné nádrže, preventivní přelivy či další protipovodňová opatření? Tento dotační titul je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Srážkové vody a protipovodňová opatření – Dotace na stabilizaci a sanaci svahů a skal

Trápí Vás hrozba sesuvu půdy či řícení skály? Rádi byste zabránili škodám na zdraví a majetku a zvýšili bezpečnost ve Vaší oblasti prostřednictvím sanace a stabilizace těchto skalních a půdních nestabilit? Pak je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Biodiverzita– Dotace na tůně, toky a malé vodní nádrže

Máte v plánu vybudovat nové nebo obnovit stávající malé vodní nádrže, a to včetně odbahnění? A co takto tůně či mokřady? Rádi byste vybudovali nebo obnovili přírodě blízká koryta vodních toků včetně založení či zrekonstruování břehových porostů podél jejich toku a v přilehlé nivě? Tento dotační titul je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Klima-příroda – Dotace na vegetaci a sídelní zeleň

Máte v plánu zakládat nebo obnovovat vegetační krajinné prvky nebo veřejnou sídelní zeleň? Rádi byste vysázeli stromořadí, solitérní stromy nebo například travobylinné porosty? Chtěli byste revitalizovat Vaše parky, zahrady, sady, aleje či uliční stromořadí nebo dokonce lesoparky? Tento dotační titul je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Zelená infrastruktura – Dotace na veřejná prostranství

Chtěli byste zmodernizovat veřejné prostranství ve Vaší obci? Rádi byste vybudovali veřejně přístupná místa, kde budou lidé s radostí trávit čas? Zajímají Vás možnosti snížení hlučnosti a míry znečištění, a naopak zefektivnění hospodaření s dešťovou vodou či zvýšení biologické rozmanitosti vegetace a živočichů? Pak je tato dotační podpora právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Ochrana ovzduší – Dotace na snížení emisí a prašnosti

Vlastníte zastaralé stroje a technologie emitující velké množství znečišťujících látek a chtěli byste to změnit? Trápí Vás vypouštění vysokého množství amoniaku do ovzduší z chovu hospodářských zvířat? Anebo vysoká míra prašnosti ve vašem provozu? Dotační titul zaměřený na náhradu či rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář