Klima-příroda – Dotace na vegetaci a sídelní zeleň

Máte v plánu zakládat nebo obnovovat vegetační krajinné prvky nebo veřejnou sídelní zeleň? Rádi byste vysázeli stromořadí, solitérní stromy nebo například travobylinné porosty? Chtěli byste revitalizovat Vaše parky, zahrady, sady, aleje či uliční stromořadí nebo dokonce lesoparky? Tento dotační titul je právě pro Vás!

CO LZE DOTOVAT
NÁKUP ZELENĚ A DŘEVIN, TERÉNNÍ A LESNICKÉ PRÁCE APOD.
KDO MŮŽE ČERPAT
KRAJE, OBCE A JEJICH ORGANIZACE, NNO, PODNIKATELÉ
VÝŠE DOTACE
NEOMEZENA
MÍRA DOTACE
85–100 % DLE TYPU OPATŘENÍ

Co lze v rámci programu podpořit?

  • založení nebo obnova vegetačních krajinných prvků (stromořadí, solitérní stromy, travobylinné porosty, meze, remízy, větrolamy, průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky a svodné příkopy)
  • založení nebo obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami
  • zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů a průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu včetně dokončovací a rozvojové péče
  • projektová příprava

Důležité podrobnosti

  • redukce míry podpory pro aktivitu založení nebo obnova vegetačních krajinných prvků a interakčních prvků, obnova úses – remízy, stromořadí, sady, solitérní stromy, travobylinné porosty a založení nebo obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami na
     80 %
  • řešíme komplexní službu od prvního návrhu, přes projektovou dokumentaci, zajištění dotace a vysoutěžení dodavatele až po realizační management

Neváhejte se na nás obrátit, rádi pomůžeme s přípravou projektu i vám.

Váš projekt vždy vyhodnotíme dopředu, budete tak vědět, zda je realizovatelný nebo se vám vyplatí raději využít jiného dotačního programu. Zpracujeme pro vás kompletní projektovou dokumentaci.

Mgr. Richard Budzák
Zástupce ředitele

+420 732 226 134
budzak@rpa.cz

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář