Krajina

Hledáte způsob, jak získat finanční podporu pro budování prvků občanské vybavenosti, založení a obnovu vegetačních krajinných prvků, zajištění bezpečné pěší dopravy či budování cyklostezek, infocenter a protipovodňových opatření ve Vaší obci? V takovém případě by Vás mohl zajímat jeden z mnoha aktuálních dotačních titulů, které jsou mimo jiné zaměřené také na efektivní hospodaření s vodou, stabilizaci a sanaci svahových nestabilit nebo budování a obnovu vodních toků, mokřadů a tůní.

Dotačních programů existuje celá řada a každý má odlišné zaměření a podmínky pro získání finanční pomoci. Proto jsme pro Vás připravili přehled dotačních příležitostí, blíže popisující jednotlivé programy, ze kterých si můžete vybrat ten nejvhodnější pro Vaše potřeby.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme najít vhodný dotační program na míru pro Vaši potřebu.

Chci poradit

Aktuální dotace

Podpora rozvoje regionů – Dotace na revitalizaci brownfieldů

Trápí Vás na Vašem území stará stavební zátěž a rádi byste se jí zbavili? Chtěli byste na jejím místě vybudovat veřejně přístupný park, školu, sportoviště, kulturní dům, úřad či jinou budovu určenou k využití širokou veřejností? Pak je dotační výzva zaměřená na revitalizaci brownfieldů pro nepodnikatelské využití určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Mobilita – Dotace na bezpečnost dopravy

Zajímá Vás realizace opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti dopravy? Chtěli byste zpomalit dopravu ve své obci? Rádi byste vybudovali chodníky, autobusové zálivy a zastávky, cyklostezky, veřejné osvětlení a další? Zajímáte se o smart prvky sloužící k měření a zpomalování dopravy? Pak je tato dotační výzva určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Cestovní ruch a památky – Infrastruktura cestovního ruchu

Zajímá Vás realizace opatření vedoucích ke zatraktivnění Vaší obce? Rádi byste vybudovali nové turistické informační centrum, parkoviště, odpočívadla, naučné stezky nebo cyklotrasy? Chtěli byste oživit turisticky zajímavá místa a podpořit tak cestovní ruch na lokální, regionálních či národní úrovni? Pak je tato dotační výzva určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Hospodaření s vodou– Dotace na hospodaření se srážkovou vodou

Rádi byste efektivněji hospodařili se srážkovou vodou? Chtěli byste vybudovat akumulační či retenční nádrže, vyměnit nepropustné zpevněné povrchy za povrchy propustné (například na parkovišti) nebo třeba vytvořit dešťovou zahradu? A co takto plošný vsak, průleh či vsakovací nádrž? Tato dotační podpora je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Srážkové vody a protipovodňová opatření – Dotace na protipovodňová opatření

Trápí Vás hrozba povodní ve Vaší oblasti? Rádi byste si nechali zpracovat digitální povodňové plány či analýzy odtokových toků? Potřebujete vybudovat či zmodernizovat výstražné a varovné systémy, ochranné nádrže, preventivní přelivy či další protipovodňová opatření? Tento dotační titul je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Srážkové vody a protipovodňová opatření – Dotace na stabilizaci a sanaci svahů a skal

Trápí Vás hrozba sesuvu půdy či řícení skály? Rádi byste zabránili škodám na zdraví a majetku a zvýšili bezpečnost ve Vaší oblasti prostřednictvím sanace a stabilizace těchto skalních a půdních nestabilit? Pak je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Biodiverzita– Dotace na tůně, toky a malé vodní nádrže

Máte v plánu vybudovat nové nebo obnovit stávající malé vodní nádrže, a to včetně odbahnění? A co takto tůně či mokřady? Rádi byste vybudovali nebo obnovili přírodě blízká koryta vodních toků včetně založení či zrekonstruování břehových porostů podél jejich toku a v přilehlé nivě? Tento dotační titul je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Klima-příroda – Dotace na vegetaci a sídelní zeleň

Máte v plánu zakládat nebo obnovovat vegetační krajinné prvky nebo veřejnou sídelní zeleň? Rádi byste vysázeli stromořadí, solitérní stromy nebo například travobylinné porosty? Chtěli byste revitalizovat Vaše parky, zahrady, sady, aleje či uliční stromořadí nebo dokonce lesoparky? Tento dotační titul je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Zelená infrastruktura – Dotace na veřejná prostranství

Chtěli byste zmodernizovat veřejné prostranství ve Vaší obci? Rádi byste vybudovali veřejně přístupná místa, kde budou lidé s radostí trávit čas? Zajímají Vás možnosti snížení hlučnosti a míry znečištění, a naopak zefektivnění hospodaření s dešťovou vodou či zvýšení biologické rozmanitosti vegetace a živočichů? Pak je tato dotační podpora právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář