DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Plánujete investovat do firmy nebo realizovat projekt ve vaší obci, škole či v jiné organizaci? Rádi byste zjistili, jaké jsou možnosti čerpání dotačních prostředků pro váš záměr? Proto jsme tu my. Seznámíme vás s vhodnými dotačními programy a provedeme vás celým projektem. Řešíme kompletní portfolio dotačních programů – Národní plán obnovy, Modernizační fond, operační programy strukturálních fondů EU, Komplementární programy EU, granty Technologické agentury ČR, Norské fondy a další evropské, národní i krajské programy podpory, stejně jako investiční pobídky a daňové odpočty za výzkum a vývoj. O váš projekt se postaráme až do jeho úspěšného konce.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Vypracujeme kompletní projektovou stavební dokumentaci v oboru pozemních staveb, včetně autorských dozorů, studií, ekonomických rozborů a rozpočtů. Odbornost RPA zabezpečují zkušení interní i externí projektanti, architekti a rozpočtáři. Vyhotovíme projektovou dokumentaci pro stavby podnikatelských i veřejných objektů, fotovoltaických elektráren, komunikací, kanalizací, osvětlení i dalších staveb. Více zde.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Výběrová řízení jsou klíčovou součástí nakládání s veřejnými prostředky. Bezpečně vás provedeme správným postupem zadání veřejné zakázky tak, aby byla dodržena všechna pravidla a soutěž vedla k výběru nejvhodnějšího dodavatele. Zpracujeme návrh zadávacích podmínek, zajistíme veškerá povinná uveřejnění dokumentů v průběhu výběrového řízení, provedeme kompletní administraci od zahájení jeho přípravy až po jeho ukončení a archivaci. Ročně realizujeme přes 300 výběrových řízení. S námi vám nehrozí riziko krácení dotace. Odpovědnost je na nás.

REALIZAČNÍ MANAGEMENT

Schválení dotace je jen první krok k úspěšnému projektu. Od zahájení realizace je každý příjemce dotace vázán řadou pravidel a nařízení. To je náš svět, kterým vás rádi provedeme. Naši projektoví manažeři dohlédnou na realizaci projektu dle pokynů řídícího orgánu a všech platných metodik. Zpracují žádosti o platbu, monitorovací zprávy, pohlídají publicitu projektu a po celou dobu za Vás budou komunikovat s poskytovatelem dotace. Profesionálním řízením projektu předcházíme problémům.

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Pomůžeme vám snížit náklady na spotřebu energie. Posoudíme energetickou náročnost provozu vaší organizace, navrhneme opatření ke snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy, a to včetně možnosti využití dotačních zdrojů k financování těchto investic. Náš tým energetických specialistů a auditorů vám poradí s instalací FVE, modernizací osvětlení, energetickými úsporami při provozu budov i ve výrobních procesech.

ESG PORADENSTVÍ

Společensky ohleduplné a udržitelné investice (ESG) jsou trendem současnosti. Zaměřují se nejen na ekonomickou návratnost, ale též na pozitivní dopad v oblasti životního prostředí, společnosti a řízení podniku. Hodnocení aspektů kvality environmentální, sociální a korporátní správy dané firmy nebo investičního záměru se stává důležitým nástrojem při zajištění financí. Posoudíme ESG rating konkrétního projektu nebo celé organizace, poradíme, jak jej optimalizovat, a připravíme report pro vaši banku. Více zde