Skupina RPA

O NÁS

Jsme přední českou poradenskou společností se zaměřením na dotace a jejich čerpání. Nabízíme odborné služby spojené se získáváním finančních prostředků z dotačních programů, a to od přípravy žádosti o dotace až po ukončení realizace celého projektu. Spolupracujeme s městy a obcemi, podnikateli, školami, neziskovými organizacemi i dalšími subjekty. Za 20 let působení na trhu jsme se podíleli na realizaci více než 4 500 projektů v celkové hodnotě přesahující 50 mld. Kč. 

logo_rpa
20
na trhu
4500
úspěšných projektů
2300
spokojených klientů
80
zaměstnanců
33
získaných dotací

NAŠE ČINNOST

Poskytujeme komplexní služby v oblasti čerpání dotací. Provedeme vás všemi fázemi projektu. Vyhodnotíme dotační možnosti vašeho záměru a připravíme žádosti o dotaci tak, aby měla co největší šanci na úspěch. Tím naše práce nekončí. Po schválení podpory zajistíme, aby byl projekt realizován bez komplikací – zorganizujeme výběrová řízení a dohlédneme na plnění všech nařízení a pravidel veřejné podpory. Cílem naší práce není jen získání dotace, ale úspěšná realizace vašeho projektu až do konce jeho udržitelnosti.  Více zde.

SPOLEČNOSTI

SPOLEČNOSTI

Poradenskou Skupinu RPA tvoří Regionální poradenská agentura, s. r. o. a dále specializované společnosti RPA Dotace, s. r. o. (příprava dotačních žádostí a analýz), Deregio Tender, s. r. o. (organizace veřejných zakázek a řízení projektů) a RPA Projekty, s. r. o. (projekční kancelář pro přípravu projektových dokumentací, energetických posudků, stavebních rozpočtů atd.).

MÉDIA, KONFERENCE, VIDEA

Pravidelně informujeme odbornou veřejnost o nových dotačních programech i novinkách v oblasti veřejných zakázek a řízení dotačních projektů. Pořádáme konference, podnikatelská setkání, webináře, publikujeme v odborných médiích. Videa z některých našich konferencí a články z médií naleznete zde.

TÝM 80 ODBORNÍKŮ

Disponujeme týmem kvalifikovaných a zkušených odborníků se širokým profesním záběrem. Náš tým tvoří projektoví specialisté, právníci, projektanti i energetičtí auditoři. Zaměstnáváme 80 odborníků a s mnoha dalšími spolupracujeme externě. Ti všichni pro vás zajišťují vysokou úroveň znalostí a komplexnost poskytovaných služeb.

NAŠE HODNOTY

Ke své práci přistupujeme s respektem. Jsme si vědomi, že pracujeme na vašich klíčových investičních a rozvojových projektech. Základem naší práce je vysoká odbornost, spolehlivost a důvěra. Samozřejmostí je pojistka profesní odpovědnosti. Kvalita Skupiny RPA není dána jen finančními výsledky, ale zejména spokojeností našich klientů.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Jsme společensky odpovědná firma. Usilujeme, aby naše podnikatelská činnost měla pozitivní společenský dopad. Respektujeme zásady rovného přístupu, etického jednání a transparentnosti, a to jak ve vztahu k našim klientům, tak i zaměstnancům. Podporujeme aktivity neziskových organizací jako Český červený kříž, Diakonie Betlém, Před školkou a dalších.