Zásady zpracování osobních údajů

 1. Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost:

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Starobrněnská 690/20
602 00 Brno
IČ: 26298163
DIČ: CZ26298163

Společnost je vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42556

Oprávněná osoba: 

Marek Novák
tel: 542 211 083
email: rpa@rpa.cz
(dále jen „správce“)

 1. Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s kontaktním formulářem. 

Jedná se o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefon
 • historie navštívených stránek na webu
 1. Zákonný důvod zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • oprávněný zájem správce pro analýzu návštěvnosti webových stránek a přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 
 1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem

 1. vyřízení vaší poptávky
 2. zodpovězení vašich dotazů
 3. cílené nabízení našich služeb
 4. analýzu návštěvnosti webových stránek
 5. zasílání obchodních sdělení 

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 1. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování

 • osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu 2 let pro případné další řešení vašich problémů
 • historie vaší návštěvnosti na webu nejdéle 30 dnů po odvolání souhlasu
 • osobní údaje k zasílání newsletteru nejdéle 30 po odvolání vašeho souhlasu
 • osobní údaje pro nezávislé hodnocení našeho zboží a služeb po dobu nezbytnou k tomuto použití
 1. Cookies

Správce na svých webových stránkách využívá souborů cookies. Cookies jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače, které jsou užity za účelem měření návštěvnosti webu. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce. 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, správce v některých případech využívá ke zpracování vašich údajů třetích stran, které jsou naší společností pečlivě prověřeni a jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany v souladu s nařízením, jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetí strany, kterým poskytujeme vaše informace jsou:

–            správce webových stránek

– případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,  které však v současné době správce nevyužívá.

 1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

 1. informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává dle čl. 15 GDPR
 2. opravu osobních údajů dle čl. 16 
 3. požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy dle čl. 17 GDPR
 4. právo omezit zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 6. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 7. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, a to na email rpa@rpa.cz nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje:

 • že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů
 • že k osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby, které byly správcem pověřeny pro zpracování osobních údajů
 1. Závěrečná ustanovení

Odesláním dotazu na našem webu potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022