Dotace pro obce a NNO

Zajímá Vás, jak získat finanční podporu pro rozvoj Vaší obce?

V následujících kategoriích naleznete informace o jednotlivých dotačních programech. Každý dotační program má odlišné zaměření a podmínky pro získání finanční pomoci.

Chci poradit

Aktuální dotace

Využití odpadů – Dotace na následné využití odpadů

Zabýváte se úpravou, zpracováním či využitím odpadů? Potřebujete vybudovat nové zařízení nebo modernizovat to stávající? Chtěli byste pořídit nové technologie pro materiálové či energetické využití odpadů vč. těch zdravotnických a nebezpečných? Zajímáte se o chemickou recyklaci odpadů? Tento dotační titul je právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Požární ochrana – Dotace na cisterny a hasičské zbrojnice

Zřizujete jednotku sboru dobrovolných hasičů a chtěli byste pro ni vybudovat nebo zrekonstruovat požární zbrojnici splňující aktuální požadavky na požární stanice a zbrojnice? Nebo byste chtěli pořídit nový dopravní automobil či cisternovou automobilovou stříkačku? Tato dotační výzva je určena právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Vzdělávání – Dotace na budování kapacit MŠ

Velkým trápením pro obce je nedostatečná kapacita mateřských škol či nevyhovující stav jejich zázemí. Častým problémem jsou též hygienické nedostatky, které pak musí řešit krajská hygienická stanice. Pokud chcete tyto nedostatky Vaší mateřské školy vyřešit, využijte možnost dotace z programu zaměřeného právě na budování kapacit MŠ!

Zobrazit podrobnosti

Vzdělávání – Dotace na budování dětských skupin

Velkým trápením pro obce je nedostatečná kapacita subjektů předškolního vzdělávání či nevyhovující stav jejich zázemí. Častým problémem jsou též hygienické nedostatky, které pak musí řešit krajská hygienická stanice. Pokud chcete tyto kapacitní a hygienické nedostatky vyřešit, využijte možnost dotace z programu zaměřeného na vybudování nových dětských skupin!

Zobrazit podrobnosti

Vzdělávání – Dotace pro základní školy

Potřebujete nový nábytek, IT vybavení a pomůcky? Rádi byste měli ve Vaší základní škole moderně vybavené odborné učebny, školní družiny a školní kluby? A k tomu plnohodnotné odborné kabinety a další zázemí? Trápí Vás nedostatečná konektivita? Chtěli byste nové hřiště či tělocvičnu, knihovnu nebo dokonce klidovou zónu? V tom případě je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Vzdělávání – Dotace pro SŠ a VOŠ

Potřebujete nový nábytek, IT vybavení a pomůcky? Rádi byste měli ve Vaší střední škole nebo vyšší odborné škole moderně vybavené odborné učebny? A k tomu plnohodnotné odborné kabinety a další zázemí? Trápí Vás nedostatečná konektivita? Chtěli byste nové hřiště či tělocvičnu, knihovnu nebo dokonce klidovou zónu? V tom případě je tento dotační titul přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Vzdělávání – Neformální a celoživotní vzdělávání

Chtěli byste disponovat vybavením, které odpovídá aktuálním trendům a požadavkům ve vzdělávání? Potřebujete nový nábytek, IT vybavení a pomůcky? Rádi byste měli moderně vybavené odborné učebny nabité audiovizuální technikou? A k tomu plnohodnotné odborné kabinety a další zázemí? Pak je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Sociální infrastruktura– Dotace na sociální bydlení

Potřebujete vybudovat či opravit nemovitost za účelem poskytování bydlení pro osoby v bytové nouzi? Rádi byste pomohli občanům, kteří v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, začlenit se lépe do společnosti? Trápí Vás nedostatečná kapacita Vašeho bytového fondu? Pak je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Sociální infrastruktura– Dotace na sociální služby

Potřebujete vybudovat či opravit nemovitost za účelem poskytování sociálních služeb? Rádi byste vytvořili podmínky umožňující Vašim klientům zlepšit soběstačnost a rozvíjet aktivně jejich schopnosti? Trápí Vás potřeba naplnit materiálně-technický standard? Chtěli byste si pořídit nový služební automobil? Pak je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Zdravotnictví – Dotace pro nemocnice

Potřebujete vybudovat či zmodernizovat Vaše zařízení pro poskytování zdravotních a sociálních služeb za účelem zlepšení jejich kvality a zvýšení dostupnosti? Chtěli byste rozvinout kapacity Vašeho zařízení na podporu ochrany veřejného zdraví? Trápí Vás zastaralé přístrojové vybavení či nedostatek toho moderního? Pak je tento dotační titul právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

E-Government a kyberbezpečnost– E-Government a kyberbezpečnost

Zajímáte se o E-Government a kyberbezpečnost? Rádi byste rozvíjeli elektronickou komunikaci mezi Vaší obcí a občany? Chtěli byste zajistit kybernetickou bezpečnost například pomocí kamerových systémů? V tom případě je tento dotační program určen právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Podpora obnovy venkova – Dotace na rozvoj venkova

Potřebujete ve Vaší obci opravit silnice včetně autobusových či parkovacích zálivů? Chtěli byste rekonstruovat kulturní dům, obecní úřad, školní budovu, knihovnu či dokonce školní tělocvičnu? Rádi byste vybudovali, opravili nebo zmodernizovali jakékoliv veřejné hřiště a sportoviště včetně těch školních? Pak je tato dotační výzva určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Podpora rozvoje regionů – Dotace na revitalizaci brownfieldů

Trápí Vás na Vašem území stará stavební zátěž a rádi byste se jí zbavili? Chtěli byste na jejím místě vybudovat veřejně přístupný park, školu, sportoviště, kulturní dům, úřad či jinou budovu určenou k využití širokou veřejností? Pak je dotační výzva zaměřená na revitalizaci brownfieldů pro nepodnikatelské využití určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Mobilita – Dotace na bezpečnost dopravy

Zajímá Vás realizace opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti dopravy? Chtěli byste zpomalit dopravu ve své obci? Rádi byste vybudovali chodníky, autobusové zálivy a zastávky, cyklostezky, veřejné osvětlení a další? Zajímáte se o smart prvky sloužící k měření a zpomalování dopravy? Pak je tato dotační výzva určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Mobilita– Dotace na dopravní terminály

Zajímá Vás výstavba, rekonstrukce nebo modernizace dopravních terminálů a parkovacích domů? Rádi byste rozšířili nebo modernizovali parkovací systémy ve Vaší obci či kraji? Pak je tato dotační podpora právě pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Cestovní ruch a památky – Infrastruktura cestovního ruchu

Zajímá Vás realizace opatření vedoucích ke zatraktivnění Vaší obce? Rádi byste vybudovali nové turistické informační centrum, parkoviště, odpočívadla, naučné stezky nebo cyklotrasy? Chtěli byste oživit turisticky zajímavá místa a podpořit tak cestovní ruch na lokální, regionálních či národní úrovni? Pak je tato dotační výzva určena přesně pro Vás!

Zobrazit podrobnosti

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář