Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / RPA pomáhá s rozvojem předškolního vzdělávání

Aktuality

03. 09. 2018 V Moravských Knínicích došlo k vybudování přístavby k mateřské školce a současně došlo k revitalizaci školní zahrady. Díky realizaci projektu bude školka moci přijímat větší počet dětí předškolního věku a bude zajištěn rovný přístup pro děti s pohybovým omezením. Celková kapacita školky se tak zvýší na 50 dětí.

Díky spolupráci s RPA získal projekt dotaci více než 8,5 mil. Kč.

V současnosti běží výzva na výstavbu nových školek nebo dostavbu stávajících včetně pořízení vybavení, stejně tak běží výzva na zkvalitnění zařízení infrastruktury škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Míra dotace se pohybuje od 90 do 100 % podle dotačního programu a typu žádajícího subjektu.

Tímto k úspěšnému projektu gratulujeme a těšíme se na další spolupráce při rozvoji předškolního i školního vzdělávání v obcích!