Zadávání veřejných zakázek pro obce

Datum: 14.7.2022

Vítaným příspěvkem na konferenci pro obce byla prezentace Petra Frömela o úskalí zadávání veřejných zakázek. Vysvětlil a prakticky ukázal například, čemu se při přípravě výběrového řízení vyhnout, jaké konkrétní formulace do zadávací dokumentace nepatří nebo jak efektivně soutěžit vozidlo pro účely poskytování sociální služeb obcemi.

Novou a zásadní podmínkou pro účast v nadlimitních zadávacích řízeních je v návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 kontrola, zda účastník nemá sídlo v Rusku nebo není vlastněn fyzickou či právnickou osobou se sídlem v Rusku. Takovému dodavateli nesmí být zadána veřejná zakázka.

Na co myslet před zahájením zadávacího řízení?

Většina komunikace  s účastníky v souvislosti se zadáním veřejné zakázky se povinně odehrává elektronicky, je proto dobré prověřit funkčnost všech nástrojů, odkazů, formulářů a kontaktních údajů.

Velmi doporučujeme dát si pozor na účelové dělení zakázek a také neoslovovat v uzavřené výzvě dodavatele, který se podílel na zpracování zadávacích podmínek.

  • Nezapomeňte na uveřejnění odkazu na profil zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.
  • Nepoužívejte obchodní názvy nebo názvy konkrétních značek.
  • Projektanta vybírejte uvážlivě. Pokud nevíte o nikom spolehlivém, nechte si doporučit.
  • Smluvní dokumentace by měla být kvalitní a podrobná.

Průběh zadávacího řízení

V případě, že na základě vysvětlení zadávací dokumentace dojde ke změně původního zadání, je nutné přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.. V případě, že nabídka účastníka vykazuje nedostatky, které lze řešit odesláním výzvy k objasnění nabídky, je z hlediska dodržení základních zásad na místě tomuto účastníkovi nejdříve tuto výzvu odeslat, nikoliv ho bez dalšího vyloučit.

  • Doklady prokazující splnění kvalifikace musejí být  elektronický originál nebo ověřená kopie elektronického originálu.
  • V souvislosti s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem dbejte, aby byly splněny veškeré uveřejňovací povinnosti, včetně povinnosti odeslání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a případného uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Záznam webináře o veřejných zakázkách

Pokud máte raději video než čtení, pusťte si záznam z webináře určeného pro obce a města. Náš kolega Josef Kudrna má za sebou stovky úspěšných veřejných zakázek a rád se o své zkušenosti rozdělil.

logo_rpa

Zadávání veřejných zakázek pro obce

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář

Nejnovější aktuality