Konference: Dotace pro obce z oblasti životního prostředí

Datum: 21.6.2022

Na prakticky zaměřené konferenci pro představitele obcí se hovořilo nejen o aktuálních dotačních výzvách a plánech do roku 2027, ale účastníci dostali i praktické tipy pro výběrová řízení nebo environmentální opatření. Většina z více než 80 přítomných využila příležitosti konzultovat své projekty individuálně.

Starosty, starostky a jejich kolegy a kolegyně z vedení obcí jsme s radostí pozvali do skvěle zrekonstruované Orlovny ve Šlapanicích. Mohli tak v praxi vidět výsledek spolupráce s naší poradenskou skupinou.

RPA konference Grolich Kubica
Hejtman Jihomoravského kraje Jana Grolich odpovídá na dotazy účastníků konference. Do mikrofonu hovoří Petr Hladký z RPA, úplně vlevo si poznámky dělá Petr Frömel, odborník na veřejné zakázky, vedle něj sedí Martin Kubica ze SFŽP.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich shrnul realizované projekty za poslední dva roky a představil plány kraje na nejbližší období. Přidal několik praktických rad a upozornil na Dotační portál Jihomoravského kraje, který by obce mohly využívat více. Vysvětlil také, že dotace Jihomoravského kraje budou vždy dvoukolové, a ochotně odpovídal na individuální dotazy.

„V rámci prvního kola programu Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu byly schváleny 102 projekty.“

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Operační program Životní prostředí

V OP Životní prostředí, který administruje Státní fond životního prostředí, je do roku 2027 alokováno více než 61 miliard Kč. Podle slov ředitele Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí Martina Kubici je sice nyní v balíku pro dotace méně peněz než v předchozím období, ale budou se přesouvat z Národního plánu obnovy a dalších programů. „Dotace z Operačního programu Životní prostředí lze kombinovat s dalšími dotacemi, jen je třeba dát si pozor, aby se jednotlivé položky neduplikovaly,“ vysvětlil Martin Kubica.

Hlavní oblasti podpory:

  • Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
  • Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
  • Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  • Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou
  • Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
  • Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Martin Kubica ze SFZP na konferenci pro obce
Martin Kubica ze Státního fondu životního prostředí

Opatření proti klimatické změně

Kolegové Jaroslav Halamíček a Petr Sedlák ze spolku Voda, lidé, krajina představili generel, který slouží jako koncepční dokument pro obce při žádostech o dotace z oblasti životního prostředí. Systém priorit, z nichž ty z první skupiny lze realizovat v průběhu jednoho roku, je přehledný a slouží jako zásobník nápadů pro případ, že obce neví, kde a jak začít.

Součásti generelu:

  • Kalkulace nákladů jednotlivých opatření
  • Technické výpočty
  • Dotační analýza opatření
  • Určení priorit pro konkrétní místo
Generel spolku Voda, lidé, krajina
Ukázka generelu pro obec Velká nad Veličkou

Veřejné zakázky a jak je mít dobře

Výběrová řízení na veřejné zakázky mají horší pověst než je skutečnost. Podle kolegy Petra Frömela z Deregio Tender s.r.o. je potřeba dát si pozor na několik věcí a vše proběhne v souladu se zákony bez většího stresu. Ve své prezentaci prakticky ukázal všechny fáze zakázky a jejich hlavní úskalí.

Plánujete ve své obci opatření proti suchu, novou školu nebo cokoliv dalšího z oblasti environmentálních dotací? Ozvěte se nám!

logo_rpa

Konference: Dotace pro obce z oblasti životního prostředí

Nejnovější aktuality