RPA Projekty – projekční práce a odborné posudky

Datum: 21.12.2021

Chcete žádat o dotace, ale nestíháte projektovou dokumentaci? Nevyhovuje Vám, že při přípravě žádosti o dotaci musíte komunikovat s dotační agenturou, projektanty, energetickými auditory a dalšími odbornými profesemi? Obraťte se na RPA a budete vše řešit jen s jedním partnerem.

Již ve fázi přípravy žádosti o dotaci na projekty obsahující stavební práce je zpravidla nezbytné zpracovávat povinné přílohy žádosti včetně projektové dokumentace. Náročnost správného výkonu projekčních prací zvyšují podmínky poskytovatelů dotací, které se program od programu liší a je potřeba zkušenost a odbornost, aby výsledný produkt odpovídal představám klienta a zároveň dodržoval všechny platné zákonné normy i pravidla dotačních programů. Nesprávně zpracované přílohy mohou mít v průběhu procesu realizace projektu závažné následky s finančním dopadem na příjemce dotace. Proto, abychom toto riziko minimalizovali a Vám ulehčili přípravu projektu, řešíme od roku 2015 tyto činnosti přímo v RPA.

Společnost RPA Projekty s.r.o. sdružuje odborníky různých profesí se znalostí pravidel dotačních programů – projektanty auditory, rozpočtáře ad. Vám tak nabízíme možnost kompletní přípravy žádosti o dotaci včetně příloh dle specifikace konkrétního dotačního programu „pod jednou střechou“. Konkrétně tedy

 • předběžné posouzení projektového záměru
 • zpracování projektové dokumentace autorizovanou osobou
 • zajištění energetických posudků a energetických auditů
 • vypracování dalších povinných příloh k žádosti odborníky s příslušnou kvalifikací
 • optimalizaci projekčních prací s ohledem na uznatelnost nákladů v rámci dotačních žádostí
 • soulad povinných příloh s podmínkami dotačních programů
 • vyjádření dotčených orgánů
 • zastupování při jednání s příslušnými orgány státní správy

 
Za poslední dva roky jsme zpracovali přes 100 projektových dokumentací a přes 120 energetických posudků k dotačním projektům.  Z nich například:

 • DSP a DPS na bytový dům v obci Hobšovice
 • DSP na rekonstruki bytového domu v obci Buštěhrad
 • DSP na dostavbu objektu Diecézní charity Brno v Hodoníně
 • DSP na rekonstrukci střechy zámku v obci Tatenice
 • DSP na modernizaci obecní budovy v obci Velká Kraš
 • DSP pro firemní objekt KOVAP Náchod s.r.o.
 • DSP pro hřiště základní školy v obci Pozořice
 • Studie na přírodní hřiště ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12
 • Studie pro modernizaci areálu SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci
 • energetický posudek na modernizaci objektu HANSCRAFT s.r.o.,
 • energetický posudek na výměnu strojního vybavení Wienerberg s.r.o.,
 • energetický posudek na výměnu strojního vybavení SETRA s.r.o.,
 • studie prašnosti pro areál společnosti DOPAZ s.r.o.
 • studie prašnosti pro firmu Beton Brož s.r.o.

Ing. Martin Vavrečka
projektant
+420 733 129 902
vavrecka@rpa.cz

logo_rpa

RPA Projekty – projekční práce a odborné posudky

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář

Nejnovější aktuality