Výzva MŠMT – Šablony pro SŠ a VOŠ

Datum: 4.7.2022

Byla vyhlášena výzva nového operačního programu OPJAK zaměřená na projekty zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

CO LZE DOTOVATKDO MŮŽE ČERPATVÝŠE DOTACEMÍRA DOTACE

TZV. ŠABLONY
(PŘEDEM PŘIPRAVENÉ
AKTIVITY MŠMT)

SŠ, VOŠ, DM,
konzervatoře,
internáty

POČÍTÁNA V ZÁVISLOSTI
NA POČTU ZAPOJENÝCH
DĚTÍ/ÚČASTNÍKŮ
100 %

Skupina RPA nabízí spolupráci při přípravě těchto projektů. Zajistíme kompletní přípravu žádosti o dotaci, kontrolu všech formálních náležitostí žádosti i pomoc při uzavření smlouvy s MŠMT po schválení dotace. Ušetříme Vám čas i administrativní zátěž. Za všechny služby platíte až po udělení dotace.  Pokud máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás. 

INFORMACE K VÝZVĚ

Datum zahájení příjmu žádostí:30. 05. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí

30. 11. 2022

Minimální / Maximální délka realizace:

minimální délka 2 roky
maximální délka 3 roky

Nejzazší datum ukončení realizace:

31. 1. 2026

Způsobilost výdajů:

Až 3 Měsíce před datem podání žádosti, nejdříve od 1. 5. 2022.

Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II, je možné datum zahájení realizace projektu stanovit až po datu ukončení. Pokud je škola zapojena do realizace projektu ve výzvě Implementace krajských akčních plánů II a nebo Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II a v tomto projektu realizuje věcně totožnou šablonu k některé z aktivit těchto výzev, jsou výdaje na tyto aktivity způsobilé až po ukončení realizace věcně totožné šablony projektu těchto výzev (souběh je umožněn).

Oprávněný žadatel:

  • SŠ, konzervatoře, VOŠ zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
  • MD a INT zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení

Žadatel může podat pouze jednu projektovou žádost, a to v systému ISKP21+ .

Výše dotace:

  • Pro SŠ a VOŠ:  400 000 Kč pro subjekt + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 4 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 1 000 Kč) + (počet dětí/žáků/studentů ve školském výchovném a ubytovacím zařízení x 2 500 Kč) – pokud je součástí právnické osoby i DM/INT a jsou pro něj v žádosti o podporu zvoleny aktivity
  • Pro DM a INT: 250 000 Kč pro subjekt + (počet dětí/žáků/studentů x 2 500 Kč)

Dotace pokrývá 100 % nákladů projektu. Příjemci bude poskytnuta jedna zálohová platba ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Podporované aktivity:

  • personální podpora
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  • podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a studentů vzdělávání v SŠ/VOŠ/DM/INT
  • spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností

Podrobné informace k výzvě a jednotlivým šablonám naleznete na oficiálních stránkách OPJAK zde.

Mgr. Adéla Pešková
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
+420 731 603 841
peskova@rpa.cz

logo_rpa

Výzva MŠMT – Šablony pro SŠ a VOŠ

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář

Nejnovější aktuality