Výzva MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ

Datum: 26.5.2022

Dne 25. 5. 2022 byla vyhlášena první dotační výzva nového operačního programu OPJAK Šablony pro MŠ a ZŠ. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

CO LZE DOTOVATKDO MŮŽE ČERPATVÝŠE DOTACEMÍRA DOTACE

TZV. ŠABLONY
(PŘEDEM PŘIPRAVENÉ
AKTIVITY MŠMT)

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ
ŠKOLY, DRUŽINY, KLUBY
ZUŠ, SVČ

POČÍTÁNA V ZÁVISLOSTI
NA POČTU ZAPOJENÝCH
DĚTÍ/ÚČASTNÍKŮ
100%

Skupina RPA nabízí spolupráci při přípravě těchto projektů. Zajistíme kompletní přípravu žádosti o dotaci, kontrolu všech formálních náležitostí žádosti i pomoc při uzavření smlouvy s MŠMT po schválení dotace. Ušetříme Vám čas i administrativní zátěž. Za všechny služby platíte až po udělení dotace.  Pokud máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás. 

INFORMACE K VÝZVĚ

Datum zahájení příjmu žádostí:25. 05. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí

28. 04. 2023

Minimální / Maximální délka realizace:

minimální délka 2 roky
maximální délka 3 roky

Nejzazší datum ukončení realizace:

31. 12. 2024 v případě oprávněných žadatelů pedagogicko-psychologických poraden
31. 12. 2025 v případě ostatních oprávněných žadatelů

Způsobilost výdajů:

Až 3 Měsíce před datem podání žádosti, nejdříve od 1. 5. 2022.
Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy Šablony III, je možné datum zahájení realizace projektu ve výzvě stanovit až po datu jeho ukončení.

Oprávněný žadatel:

 • právnická osoba vykonávající činnost MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD, ŠK nezřizovaná organizačními složkami státu zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení
 • právnická osoba vykonávající činnost MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK zřizovaná MŠMT dle § 8 odst. 2 školského zákona zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení
 • právnická osoba vykonávající činnost pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení

Žadatel může podat pouze jednu projektovou žádost, a to v systému ISKP21+ . Výjimku z tohoto pravidla tvoří právnické osoby, které vykonávají činnost školy / školského zařízení pro zájmové vzdělávání a zároveň PPP.

Výše dotace:

 • Pro MŠ:  300 000 Kč pro subjekt + (počet dětí x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč) – pokud je součástí ŠD/ŠK
 • Pro ZŠ se 180 a více žáky je maximální výše dotace stanovena jako součet nákladů:
 • na maximální možný úvazek pozic školní psycholog a školní speciální pedagog do 31. 12. 2024 a
 • 300 000 Kč pro subjekt + (počet žáků x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč) – pokud je součástí ŠD/ŠK
 • Pro ZŠ s počtem žáků do 179: 300 000 Kč pro subjekt + (počet žáků x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč) – pokud je součástí ŠD/ŠK (Pro ZŠ s počtem žáků 179 a méně je podpora školního psychologa a školního speciálního pedagoga umožněna prostřednictvím PPP. Předpokládá se, že pozice školního psychologa a školního speciálního pedagoga bude od 1. 1. 2025 hrazena z prostředků státního rozpočtu).
 • Pro PPP je maximální výše dotace stanovena jako součet nákladů na maximální možný úvazek pozic školní psycholog a školní speciální pedagog, který bude PPP zprostředkovávat vybraným ZŠ po celou dobu realizace projektu
 • Pro ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ: 250 000 Kč pro subjekt + (počet dětí/žáků/ účastníků x 2 500 Kč)

Dotace pokrývá 100 % nákladů projektu. Příjemci bude poskytnuta jedna zálohová platba ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Podporované aktivity:

 • personální podpora
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
 • podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ
 • spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Podrobné informace k výzvě a jednotlivým šablonám naleznete na oficiálních stránkách OPJAK zde.

Mgr. Adéla Pešková
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
+420 731 603 841
peskova@rpa.cz

logo_rpa

Výzva MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář

Nejnovější aktuality