Dotace pro obce: Svěřte nám svůj nápad, společně jej realizujeme

Datum: 1.4.2022

Od nápadu k realizaci konkrétního projektu projde vedení obce dlouhou cestu přes administrativu, zjišťování, projektování, schvalování, vyjadřování, výběrová řízení a dodržování zákonných lhůt. Získání vhodné dotace pro obci a možnost realizace projektu v pravý čas je významnou součástí příprav.

S obcemi uskutečňujeme rozmanité projekty, na které zajistíme dotační financování, převezmeme řízení projektu a obci předáme výsledek.

Příklady dotací pro obce

Co lze dotovat

Kulturní památky, knihovny, školy a školky, dopravní obslužnost, rekonstrukce obecních budov, sportoviště, sociální bydlení, infrastruktura, zeleň a opatření proti suchu, veřejné osvětlení

kdo může čerpat

obce všech velikostí a jejich příspěvkové organizace

výše dotace

100 tis. – 100 mil. kč

Míra dotace

až 90 %

Nesledujte termíny dotací, svěřte nám svůj nápad, dotáhneme jej.

K financování kvalitnějšího života v obcích existuje mnoho zdrojů, např. dotace z EU, národní dotace, různé granty a fondy. Orientovat se v nich a včas zažádat o ten pravý stojí hodně energie.

„Starostové i ostatní pracovníci na obcích jsou zavaleni administrativou a řešením každodenních úkolů. Svou práci dobře znají, umí ji skvěle a na obcích je to vidět. Proto v dotačním poradenství postupujeme ne podle termínu a typu dotací, ale na konkrétní projekt hledáme nejvhodnější financování. V tom jsme zase dobří my. Obcím a jejich vedení odpadá stres spojený s žádostí o dotace.“

Richard Budzák, zástupce ředitele RPA 

Financovat lze prakticky jakýkoliv nápad, který zlepší život v obci. A často přináší i finanční úspory navíc.

Komunikace a liniové stavby
V Horní Lomné získali 13 609 854 Kč na cyklostezku. Obec Dolní Poustevna ze Severních Čech opravila s pomocí dotace 5 587 415 Kč několik ulic. Zvýšila se bezpečnost dopravy místních občanů i početných turistů, kteří odsud vyrážejí na výlety do Českého Švýcarska.

Digitalizace
Narůstající počet obyvatel, digitalizaci map a nevyhovující počítačové vybavení vyřešili v rámci rozvoje eGovernmentu v Tymákově a Mokrouši nedaleko Plzně modernizací hardwaru, softwarovými moduly a robustnějším systémem s podílem dotačních zdrojů 1 055 526 Kč.

Životní prostředí
Dotace z oblasti životního prostředí jsou naštěstí čím dál lépe využívány. Kromě obnovy zeleně a krajinných úprav se jimi dají financovat i projekty na úspory energií, zateplování, využití obnovitelných zdrojů energie, recyklace a zapojení do cirkulární ekonomiky a mnoho jiného. V Černíkově úspěšně zažádali o příspěvek na podzemní kontejnery na tříděný odpad, v Horní Plané revitalizovali veřejnou zeleň a Přibyslavicích rybník. Celková hodnota dotací v těchto projektech dosáhla 6 135 141 Kč. Dlouhodobá hodnota je neměřitelná.

Školství
Lepší školství si přejeme všichni. Školy v obcích se dají rekonstruovat nejen cihlami a maltou, ale i zlepšením výuky: technologickým vybavením, vybudováním zahrady, nákupem pomůcek, rozšířením a modernizací vyučování. Na Základní škole Mikoláše Alše v Praze vybudovali novou jazykovou učebnu s dotací 1 936 784 Kč.

Sportovní aktivity
Místo stížností na nedostatek pohybu v některých obcích sportovní aktivity podporují. Vyšší Brod získal na sportovní a rekreační hřiště ve čtvrti Studánky 1 990 893 Kč fondů EU. Možnost setkávání, pohybových aktivit a her pro děti přitahuje mladé rodiny a zkvalitňuje trávení volného času pro místní i návštěvníky.

Sociální bydlení
Obecní regulované bydlení chybí ve všech krajích. Každá obec, která se staví byty pro sociálně znevýhodněné nebo mladé rodiny si zaslouží obdiv. Jako Zbraslavice, které na tento prospěšný projekt získala 2 793 925 Kč. Za ně mohou důstojně bydlet hned dvě rodiny a zároveň se příhodně využila a zrekonstruovala starší budova.

Úspory energií
Ceny energií, jejich efektivní využívání, obnovitelné zdroje a úspory jsou velké téma nejen pro obce. V Kladně u Hlinska zrekonstruovali střechu, vyměnili okna i nosné konstrukce a zateplili stěny starého kulturního dům. Na úspornější provoz a hezčí vzhled hojně využívaného centra společenského dění ve vesnici úspěšně zažádalo vedení obce o 3 381 098 Kč.

Rekonstrukce obecních budov
Kvalita společenského života i veřejného prostoru v městech i vesnicích stojí na možnosti setkat se na bezpečném a esteticky hodnotném místě. Velká podpora proto směřuje do rekonstrukcí a revitalizací budov a veřejných prostranství. Město Ronov nad Doubravou získalo 6 691 942 Kč na rekonstrukci multifunkční budovy, kde je teď knihovna, stavební úřad, mateřské centrum a prostor pro pořádání akcí.

Voda v obci
Rozumné hospodaření s vodou je jedinou možností, jak zajistit v budoucnu její dostatek. Dotační financování lze využít různě: na budování vodovodu, jako to udělali v Hošťálkové, nebo na infrastrukturu pro nakládání s dešťovkou (Přísnotice). Hodnota dotací na tyto projekty dosáhla 11 989 419 Kč.

Neexistuje malý projekt. Jakákoliv částka, kterou do obecního rozpočtu získáte navíc z dotačních programů, se mnohonásobně vrátí v podobě spokojených občanů a kvalitního života v obci.

Ozvěte se nám s nápadem nebo projektem, společně jej zrealizujeme.

logo_rpa

Dotace pro obce: Svěřte nám svůj nápad, společně jej realizujeme

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář

Nejnovější aktuality