Bioplynové stanice – Dotace na výstavbu nových i modernizaci stávajících bioplynových stanic

Provozujete bioplynovou stanici a plánujete její modernizaci nebo rozšíření? Pak právě pro vás jsou určeny nové dotační výzvy programů OPTAK Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu a OPŽP Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů. Jejich cílem je efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie, konkrétně podpora výstavby nových a modernizace stávajících bioplynových stanic a podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.


Co lze podpořit

 • Výstavba nových (odpadových) bioplynových stanic
 • Modernizace stávajících bioplynových stanic
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem

Podrobnosti k výzvě OPŽP na výstavbu nových a modernizaci stávajících bioplynových stanic

 • Dotace je pro malé, střední i velké podniky i další subjekty (obce ad.).
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč, maximální výše dotace není omezena.
 • Míra podpory dosahuje dle typu žadatele 40 – 70 % způsobilých nákladů .
 • Maximální nákladovost (způsobilé přímé realizační výdaje) vzhledem ke kapacitě je 30 000 Kč/t za rok bez DPH.
 • U projektů výstavby nových bioplynových stanic, či intenzifikace stávajících odpadových bioplynových stanic tvoří odpad minimálně 80 % vsázky do zařízení. V případě přebudování stávajících neodpadových bioplynových stanic musí odpad tvořit po realizaci projektu alespoň 25 % vsázky. Kritérium maximální nákladovosti vzhledem ke kapacitě bude u projektů přeměny ze zemědělských na odpadová zařízení vztaženo pouze k odpadové části vsázky.
 • U projektů typu bioplynová stanice nesmí být vzniklý digestát odstraněn skládkováním.

Podrobnosti k výzvě OPTAK na podporu úpravy bioplynu na biometan

 • Dotace je pro malé, střední i velké podniky
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
 • Míra podpory na způsobilé výdaje přímo související s výrobou energie z OZE – biometanu (Zařízení pro úpravu surového bioplynu na biometan včetně zařízení, jejichž technologie je umístěna mezi vyrobeným surovým bioplynem a výstupem z koncového zařízení pro úpravy surového bioplynu na biometan.): Malý podnik: 65 %, Střední podnik: 55 %, Velký podnik: 45 %
 • Míra podpory na ostatní způsobilé výdaje, které nesouvisí přímo s výrobou energie z OZE – biometanu (Zařízení, jejichž technologie je umístěna za výstupem z koncového zařízení pro úpravu surového bioplynu na biometan.): Malý podnik: 50 %, Střední podnik: 40 %, Velký podnik: 30 %
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30 6. 2027.

Neváhejte se na nás obrátit, rádi pomůžeme s přípravou projektu i vám.

Váš projekt vždy vyhodnotíme dopředu, budete tak vědět, zda je realizovatelný nebo se vám vyplatí raději využít jiného dotačního programu. Zpracujeme pro vás energetický posudek projektovou dokumentaci.

Ing. Martin Jára
Obchodní ředitel

+420 733 129 904
jara@rpa.cz

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář