Dotace na energetickou infrastrukturu (lokální distribuční soustavy)

Jste provozovatel lokální distribuční soustavy a plánujete její modernizaci? Pak právě Vám jsou určeny nové dotační programy na modernizaci energetické infrastruktury. Jejich cílem je úspora primární energie v rámci distribuce elektřiny a posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE podporou rozvoje chytrých sítí a konvenčním posílením sítí v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů v ČR.

Co podporuje program Energetická infrastruktura – Úspory v LDS

 • Snížení technických ztrát distribučních trafostanic
 • Úspora musí být min. 50 % výchozího stavu nahrazovaného transformátoru (transformace).
 • Způsobilé náklady: Nákup a instalace transformátorů všech napěťových hladin, vnitřní TS, kobky VN TS, dovybavení TS, trafostanice stožárové, kioskové a zděné, projektová dokumentace, inženýrská činnost atd.

Co podporuje program Energetická infrastruktura – Obnovitelné zdroje v LDS

 • Posílení distribučních sítí modernizací silové (konvenční) infrastruktury a instalací chytrých prvků distribučních sítí
 • Dodatečně připojitelný výkon obnovitelných zdrojů musí dosáhnout min. 10 % stávají připojovací kapacity (rezervované a volné) v rámci zásobovacího území provozovaných distribučních sítí.
 • Způsobilé výdaje: Posílení venkovního vedení, kabelového vedení, výstavba a modernizace rozvodny, elektrické stanice (stavební část, technologie), nákup a instalace rozváděčů, transformátorů, vnitřní TS, kobky TS, trafostanice (TS) stožárové, kioskové a zděné, dálková ovládání, sledování automatizace, regulace, inteligentní měření, projektová dokumentace, inženýrská činnost apod.

Důležité podrobnosti

 • Dotace pro malé, střední i velké podniky (provozovatele lokálních distribučních soustav)
 • Výše dotace 50 %
 • Minimální požadovaná dotace 1,5 mil. Kč a maximální 100 mil. Kč
 • Příjem žádostí o dotace: do 31.12.2024
 • Ukončení realizace projektu: do 31.12.2027
 • Projekt lze realizovat v ČR (mimo hl. m. Prahu)
 • Projekt musí být realizován v LDS, jejíž provozovatel má k připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků
 • Povinné přílohy k žádosti o dotaci: projektová dokumentace, podrobný položkový rozpočet, posudek přínosů modernizace a výstavby distribučních sítí za účelem snížení technických ztrát distribučních trafostanic atd.

Neváhejte se na nás obrátit, rádi pomůžeme s přípravou projektu i vám.

Mgr. Ondřej Machek
Zástupce ředitele

+420 737 623 164
machek@rpa.cz

Napište nám nebo zavolejte!

Chcete konzultovat svůj projekt? Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme zpět. Pokud raději voláte, použijte telefon +420 737 623 164 nebo nám napište na rpa@rpa.cz.

příspěvek formulář