Česko získá 28 miliard korun na podporu digitalizace

Datum: 23.2.2022

V rámci postcovidové obnovy unijní ekonomiky bylo České republice přiděleno do Národního plánu obnovy 180 mld. Kč, přičemž 15 % z těchto prostředků, tedy téměř 28 mld. Kč, bude vyčleněno na podporu digitalizace.

Národní plán obnovy je sestaven z několika pilířů, přičemž Digitální transformace je jedním ze dvou hlavních. Jednotlivé pilíře pak mají vlastní gestory, kteří jsou zodpovědní za distribuci finančních prostředků koncovým příjemcům. V případě digitalizace se jedna o Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zmiňovaných 28 miliard korun bude rozděleno do 6 komponent, z nichž má každá vytyčené své specifické cíle a reformy, kterých má být dosaženo, a investice, které by měly být v rámci komponenty realizovány.

KomponentaAlokace
Digitální služby občanům a firmám2 857 mil. Kč
Digitální systémy veřejné správy7 054 mil. Kč
Digitální vysokokapacitní sítě5 787 mil. Kč
Digitální služby ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie5 710 mil. Kč
Digitální transformace podniků5 000 mil. Kč
Zrychlení a digitalizace stavebního řízení1 446 mil. Kč
Rozložení alokace pro jednotlivé komponenty

Nejbližší dotační výzva – Digitální transformace podniků

Nejbližší a také jednou z nejočekávanějších výzev, která by měla být spuštěna z Národního plánu obnovy v rámci výše uvedených komponent, bude výzva Digitální transformace podniků, která by měla být vyhlášena za obdobných podmínek jako její předchůdce v minulém roce z OP PIK. Výhodou této výzvy by však oproti předchůdci měla být možnost realizace projektů na více místech napříč ČR včetně hlavního města Prahy. Žhavým tématem je také možnost připuštění velkých podniků do této výzvy, které oblast digitalizace zcela jistě zajímá.

Předpokládané vyhlášení výzvy je prozatím stanoveno na 1. 4. 2022 s plánem zahájení sběru žádostí od 2. 5. 2022.

Na co bude možné žádat v rámci nejbližší výzvy?

Podpořeny budou projekty, ve kterých bude hlavní náplní investice do digitální transformace společnosti realizovaná skrze rozvoj vnitropodnikové konektivity, kybernetické bezpečnosti, implementace hardware, software apod., které neslouží k přímé výrobní činnosti.

Bude se jednat primárně o:

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

  • Hardware a ostatní výdaje související s projektem
  • Logistické a skladové technologie
  • Služby poradců, expertů apod.
  • Pořízení a implementace software, licencí SW (ERP, MES, MIS, …)
  • Zabezpečení firemních sítí a rozvoj vnitropodnikové konektivity

Ostatní neinvestiční výdaje (de minimis)

  • Ostatní SW poskytovaný na bázi cloudových služeb
  • Hosting služby provozovatelem (SaaS – Software as a service)
  • Poplatky za připojení do online uložišť apod.

Na koho podpora cílí a v jaké výši?

Žádat budou moci podnikatelské subjekty všech velikostí, přičemž míra podpory bude činit 20–60 % způsobilých výdajů v závislosti na lokalitě místa realizace a velikosti společnosti. Předpokládaná podpora bude poskytována v minimální výši 1 mil. Kč a nejvýše 10 mil. Kč.

V případě, že byste chtěli i Vy digitalizovat svůj provoz a zvýšit konkurenceschopnost Vašeho podniku, neváhejte se nám ozvat. Rádi s Vámi zdarma zkonzultujeme Váš záměr, představíme typové projekty a připravíme s Vámi dotační žádost.

Sledovat můžete také náš tematický web.

Ing. Jakub Štípek
Projektový manažer
+420 732 280 460
stipek@rpa.cz

logo_rpa

Česko získá 28 miliard korun na podporu digitalizace

Nejnovější aktuality