ZKVALITNĚNÍ PÉČE O KLIENTY SNÍLKOVA DOMU NA PŮLI CESTY SNÍLEK O.P.S.

Datum: 9.5.2022

Skupina RPA získala v minulých letech dotaci ve výši 5,5 mil. Kč z Integrovaného Regionálního Operačního Programu na vybudování domova pro potřeby efektivního poskytování sociální služby Domu na půli cesty Snílek o.p.s.

Společnost Snílek poskytuje péči o děti a mladistvé, kteří nemají funkční rodinu a dostatečné finanční prostředky. Její snahou je připravit tyto osoby na běžný život a umožnit jim co nejlépe dospět a podpořit je právě v době, kdy se do společnosti mají plnohodnotně začlenit. V minulosti se společnost rozhodla rozšířit své sociální služby pořízením Domu na půli cesty, s čímž jim pomohla právě skupina RPA.

Díky spolupráci se skupinou RPA byla zakoupena nemovitost, na které byly provedeny stavební úpravy a rekonstrukce, aby mohl být provoz domu zahájen. Rekonstrukce se sestávala ze zateplení budovy, výměny oken a dveří, výměny podlah a dalších stavebních úprav. Výsledkem projektu je zlepšení prostředí a podmínek ubytovaných osob, snížení nákladů na energie a celkových nákladů na provoz zařízení, a v neposlední řadě podpora sociální služby, která přispívá k sociální inkluzi osob ze sociálně znevýhodněných skupin. Dětem je nyní umožněno adaptovat se na samostatný život a jsou jim nabídnuty služby na potřebné úrovni a v důstojných podmínkách.

dav
logo_rpa

ZKVALITNĚNÍ PÉČE O KLIENTY SNÍLKOVA DOMU NA PŮLI CESTY SNÍLEK O.P.S.

Nejnovější aktuality