Vyhlášení programů z NPO se protahuje. Kde to vázne?

Datum: 4.2.2022

Národní plán obnovy neboli zkráceně NPO je souhrnem reforem a investic, které mají do České republiky přinést prostředky v celkové výši 180 mld. Kč. V první polovině tohoto roku mají být podpořeny investice do cirkulárních řešení, FVE, elektromobility či úsporných opatření v oblasti hospodaření s vodou.

Podmínkou vyhlášení těchto programů je však splnění předepsaných cílů a milníků vytyčených pro Českou republiku. Jedním z těchto cílů je zapracování směrnice proti praní špinavých peněz, která se v tuzemské legislativě promítla v podobě Zákona o evidenci skutečných majitelů. Evropská komise ale nachází problém v tom, že česká definice pojmu „skutečný majitel“ rozlišuje osobu s koncovým vlivem a koncového příjemce výhod.

Tento cíl tak zatím nebyl z pohledu EU uspokojivě naplněn a Česká republika má tím pádem pozastavenou certifikaci nových programů. Ministerstvo zahraničí zaslalo v předchozích týdnech do Bruselu dopis, ve kterém na výtky reaguje. V případě, že Evropská komise nebude s odpovědí souhlasit, mohou se jednání i vyhlášení výzev z Národního plánu obnovy dále protáhnout. V opačném případě ČR dostane zelenou a bude moct začít s čerpáním prostředků.

logo_rpa

Vyhlášení programů z NPO se protahuje. Kde to vázne?

Nejnovější aktuality