Prostorné a moderní odborné učebny na Základní škole Předměřice nad Labem

Datum: 14.3.2022

V minulých letech se podařilo získat dotaci ve výši 3,6 mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu pro Základní a mateřskou školu Předměřice nad Labem, která poskytuje základní a předškolní vzdělávání pro 324 žáků nejen z Předměřic nad Labem, ale také z okolních obcí.

Získané prostředky byly použity na vybudování nové učebny polytechnických dílen, nové počítačové učebny IT, odborného kabinetu a zázemí pro IT učebnu, díky jejichž vybudování byla zkvalitněna výuka informatiky, digitálních technologií a pracovních činností.

Původní polytechnické učebny se nacházely v suterénu školy, jejich prostory byly plošně nedostačující, zastaralé, a tedy pro výuku problematické. Učebna IT se nacházela ve velmi zastaralém technickém stavu. V rámci projektu tak byla vybudována nová učebna polytechnických dílen a nová počítačová učebna IT, které jsou ve výsledku soustředěny do jiné části školy než učebny původní. Školní knihovna se přesunula do původně nevyužitého podkroví.

V rámci spolupráce se Skupinou RPA došlo ke zkvalitnění vzdělávání v Hradecko-pardubické aglomeraci a byla zajištěna kompletní bezbariérovost školy. Díky této proměně se podařilo zvýšit celkovou úroveň vzdělávání na této základní škole a zajistit rovný přístup ke vzdělání zdravotně znevýhodněným dětem.

Pokud se Vám tato proměna líbí a rádi byste za pomoci dotací realizovali podobné projekty, neváhejte se na nás obrátit.

logo_rpa

Prostorné a moderní odborné učebny na Základní škole Předměřice nad Labem

Nejnovější aktuality