Podpora připojení bílých adresních míst k VHCN

Datum: 6.4.2022

Máte v plánu vybudovat nebo modernizovat síťovou infrastrukturu pro zvýšení internetového pokrytí? Záleží Vám na rychlosti a spolehlivosti připojení vašich zákazníků? Potom je pro vás určen program Podpora připojení bílých adresních míst k VHCN.

Vyhlášení výzvy Předpokládané zahájení příjmu
Během následujících 14 dnůČerven 2022 – bude upřesněno

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Rozšiřování (modernizace) stávajících a budování nových přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě tak, aby dosáhly vlastností sítí VHC.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Předpokládaná výše dotace je minimálně 0,5 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč, přičemž míra podpory bude činit až 80 % způsobilých výdajů.

Alokace výzvy je stanovena na 1,45 mld. Kč a předpokládaná doba realizace projektu je maximálně 36 měsíců.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

Podnikatelské subjekty s oprávněním ČTÚ

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • Investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktur vysokorychlostního připojení k internetu
  • Investiční náklady na aktivní prvky, integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu
  • Pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě (maximálně 50 % rozpočtu)
  • Investiční náklady na stavební a inženýrské práce
  • Investiční náklady na programové vybavení (maximálně 10 % rozpočtu)

Systém sběru žádostí:

Kolový – projekty jsou sesbírány a hodnoceny až po uzavření výzvy. Nezáleží tedy na čase podání.

V případě, že byste měli zájem rozšířit či modernizovat svou stávající internetovou síť, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi posoudíme způsobilost Vašeho záměru pro následující dotační výzvu.

Ing. Jakub Štípek
Projektový manažer
+420 732 280 460
stipek@rpa.cz

logo_rpa

Podpora připojení bílých adresních míst k VHCN

Nejnovější aktuality