Obnovený rybník v obci Přibyslavice přispívá k udržení vody v krajině

Datum: 12.7.2022

Rybník v obci Přibyslavice u Velké Bíteše byl již delší dobu v nevyhovujícím stavu jak z hlediska technického, tak ekologického. Příčinou bylo zanesení rybníku splaveninami, množství dřevin na hrázi a březích a nevyhovující původní opevnění. Díky dotaci ve výši téměř 1 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí se podařilo ve spolupráci s RPA realizovat obnovu rybníka. Rybník byl odbahněn, došlo k opravě hrází a výpustného objektu a především k obnovení vodní nádrže, která nyní slouží jako akumulační nádrž a krajinotvorný prvek. Vytvořením litorální zóny v nátokové části rybníka také vznikl biotop pro rozvoj biodiverzity území.

Řešíte ve své obci problém se suchem a chcete zvýšit retenční schopnost krajiny?  Chcete podpořit ekologickou stabilitu krajiny a zároveň obnovit rybníky nebo vodní nádrže? Neváhejte nás kontaktovat s žádostí o konzultaci.

logo_rpa

Obnovený rybník v obci Přibyslavice přispívá k udržení vody v krajině

Nejnovější aktuality