Investiční pobídky už neznamenají pouze slevu na dani z příjmu

Datum: 18.2.2022

Investoři ve zpracovatelském průmyslu, kteří provádí činnost ve výzkumu a vývoji, nemohli doposud získat jinou investiční pobídku než slevu na dani z příjmů právnických osob. Ta činní až 60 % z investic do nemovitostí, strojů a vybavení a může být čerpána až 10 let.

Nyní budou moci projekty s aktivním výzkumem a vývojem získat investiční pobídku i ve formě tzv. hmotné podpory na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, a to až do výše 20 % z uznatelných nákladů bez ohledu na výši investice a počet pracovních míst.

Mimo vývojové firmy na tuto formu podpory dosáhnou i žadatelé, jejichž předmětem výroby je výrobek se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob (např. respirátory, chirurgické roušky, ochranné a zdravotní pomůcky apod.).

Pokud vás tato tematika zajímá, rádi ji s vámi prodiskutujeme.

Ing. Daniella Dokoupilová
Senior project manager
+420 739 076 064
dokoupilova@rpa.cz

logo_rpa

Investiční pobídky už neznamenají pouze slevu na dani z příjmu

Nejnovější aktuality