Dotační výzva na podporu fotovoltaických systémů pro podnikatele pokračuje!

Datum: 26.5.2022

S ohledem na enormní zájem o vyhlášenou výzvu NPO FVE došlo k navýšení alokace o 1 mld. Kč.  Pro firmy je tak připraveno pět miliard korun místo původních čtyř. Současně byl prodloužen i termín ukončení příjmu žádostí do 31.8.2022, tak aby žadatelé měli dostatečný časový prostor na přípravu svých žádostí.

Výzva zůstává otevřena pro všechny velikosti podniků. Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu je 35 % a na akumulaci 50 % (v případě Prahy 45 %) z celkových způsobilých výdajů projektu, a to pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost nebo obor činnosti.

Pokud i uvažujete i Vy o podání žádosti ještě v tomto kole, kontaktujte nás. Umíme Vám zajistit celý projekt FVE na klíč, tzn. od úvodního návrhu, přes podání žádosti o dotaci, zpracování projektové dokumentace, až po samotnou realizaci FVE. Vedení dotační administrace během všech fází projektu je pak samozřejmostí.

Ing. Jaroslav Kopecký
Vedoucí projektového oddělení
+420 733 712 463
kopecky@rpa.cz

logo_rpa

Dotační výzva na podporu fotovoltaických systémů pro podnikatele pokračuje!

Nejnovější aktuality