Úspěšný projekt: Badatelská forma výuky na Základní škole Jevíčko

Datum: 1.2.2022

V roce 2018 byla díky spolupráci se skupinou RPA zajištěna modernizace učebny přírodních věd se zaměřením na badatelskou výuku na Základní škole Jevíčko.  Základní škola Jevíčko poskytuje základní vzdělávání asi 400 žákům, z toho asi 30 žákům speciálně pedagogickou péči formou skupinové integrace. Původní vybavení učebny umožňovalo pouze frontální formu výuku bez použití moderních technologií. Nové vybavení učebny přírodních věd bylo vybráno tak, aby v ní mohla být realizována badatelská forma výuky fyziky a chemie.

Díky získání dotace v celkové výši 2,1 mil. Kč, došlo k pořízení moderního vybavení od nábytku, přes interaktivní výukovou techniku až po digitální žákovské měřící sady a vědecké pomůcky, což významně přispělo ke zvýšení kvality výuky na této základní škole.

Líbí se Vám tato proměna a rádi byste za pomoci dotací realizovali podobné projekty? Neváhejte nás kontaktovat.

logo_rpa

Úspěšný projekt: Badatelská forma výuky na Základní škole Jevíčko

Nejnovější aktuality