Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Celková dotace:

1 899 892 Kč

Předmět projektu spočíval v náhradě jedné staré technologie za jednu technologii novou, úspornější. Jednalo se o pořízení nové generace kolového nakladače. Náhrada této technologie přinesla úsporu energie i nákladů ve výrobním procesu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., který se týkal zejména výroby pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků. V posledních letech se projevovala neekonomičnost předmětného stroje, který byl sice z hlediska všeobecné životnosti stále ještě využitelný, ale jeho spotřeba paliva i emisní parametry naprosto neodpovídaly jak finančním možnostem klienta, tak i podmínkám pro ekologickou výrobu, resp. práci s co nejnižší ekologickou stopou.