Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / TOP TISK obaly s.r.o.

TOP TISK obaly s.r.o.

TOP TISK obaly s.r.o.

Celková dotace:

20 400 000 Kč

OP Podnikání a inovace

Zefektivnění a rozvoj výroby

Záměrem tohoto projektu bylo do firmy implementovat novou lepící a skládací linku, která umožnila vytvářet obaly dle požadavků zákazníků. Nová linka také umožnila mimo jiné zkrátit výrobní časy, protože je schopna slepit mnohem rychleji konstrukci obalu Předmětem projektu bylo tedy pořízení nového moderního stroje do výroby, modulárně koncipovaného stroje na lepení krabic z lepenky, který je určen ke zpracování materiálů v široké škále, od lehké hladké lepenky až po těžké pětivrstvé obaly.

Rozšíření produktového portfolia a zvýšení efektivity výrobního procesu

Předmětem projektu bylo pořízení dvou nových velmi moderních technologií, které společnost TOP TISK obaly s.r.o. posunou do vyšší kategorie výrobců obalového zboží. Společnost TOP TISK se zaměřuje se na nové, moderní a atraktivní trendy v oblasti zpracování a výroby obalů z hladkých lepenek. Aby si společnost nadále udržela svůj vysoký standart a mohla se rozvíjet novým směrem a zvyšovat tak tržby, zaměstnanost i rozvojový potenciál, bylo pořízení nových strojů potřebné. Jednalo se o kašírovací stroj, který slouží k výrobě vlnité lepenky, a výsekový automat, který je výrazně sofistikovanější, než současné výsekové stroje doposud využívané firmou, disponuje rychlejšími výrobními i přípravnými časy, a tvoří přesnější výseky. Navíc umožňuje výsek vlnité lepenky z kašírovacího stroje. Pořízením nových strojů umožní společnosti rozšířit, zrychlit a zjednodušit výrobu, čímž se stane mnohem konkurenceschopnější.

O žadateli

TOP TISK obaly s.r.o. je společnost s 15 letou historií. Předchůdce společnosti, firma TOP TISK s.r.o., byla založena v březnu 1999. V únoru roku 2007 byla společnost přejmenována a získala svůj stávající název. Již od prvopočátku budovala firma svoji pozici na trhu prostřednictvím precizně odváděné práce, designově propracovaných obalů a neustálé zavádění inovací do výroby. O úspěšnosti firmy svědčí fakt, že je dlouhodobě vyhledávána významnými potravinářskými, tabákovými a farmaceutickými firmami.