Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Oprava LC U Palase a LC Blanický mlýn, obec Záblatí

Oprava LC U Palase a LC Blanický mlýn, obec Záblatí

Oprava LC U Palase a LC Blanický mlýn, obec Záblatí

Celková dotace:

5 158 240 Kč

Program rozvoje venkova

Projekt řešil opravu lesních cest U Palase a Blanický mlýn. Stávající lesní cesty byly silně poškozeny lesnickým provozem. Docházelo zde vlivem pojezdů lesnické techniky a povětrnostních podmínek k rozrušování povrchu, vyjíždění kolejí a následně ke značné a opakující se erozi svrchních vrstev vozovky. Realizací projektu došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti v dané lokalitě, zpřístupnění lesního úseku za účelem pěstování lesa a v neposlední řadě k zamezení další eroze cesty. Žadateli byla poskytnuta dotace z prostředků Programu rozvoje venkova ve výši 5,2 mil. Kč. Regionální poradenská agentura zajistila v souvislosti s přípravou projektu vyhledání vhodného dotačního titulu, kompletaci žádosti včetně povinných příloh a následné poradenství v souvislosti s řízením projektu.