Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / Naše služby / Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Realizace výběrového řízení představuje jednu ze zásadních fází každého projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie. Každý žadatel a příjemce je povinen realizovat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, dodávek nebo služeb, které v rámci jeho projektu poptává. Pochybení žadatelů a příjemců v souvislosti s realizací výběrových řízení představují nejčastější důvod krácení poskytnuté dotace ze strany kontrolních orgánů, mnohdy i s několikaletým odstupem od samotné realizace výběrového řízení.

Subjekty hospodařící s veřejnými prostředky (stát, ústřední orgány státní správy a jejich příspěvkové organizace, obce, města, kraje a jejich příspěvkové organizace atd.) mají povinnost vydávat veřejné prostředky efektivně, hospodárně a účelně a dodržovat postup stanovený zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Byla Vám přidělena dotace a potřebujete realizovat výběrové řízení na dodavatele?

 • Stanovíme okruh právních předpisů, v souladu s kterými musíte provést výběrové řízení
 • Zpracujeme návrh zadávacích podmínek výběrového řízení
 • Zajistíme veškerá povinná uveřejnění dokumentů v průběhu výběrového řízení
 • Provedeme kompletní administraci výběrového řízení od zahájení jeho přípravy až do jeho ukončení
 • Předáme k archivaci kompletní dokumentaci z výběrového řízení

V rámci Skupiny RPA působí tým právníků s bohatými zkušenostmi v oblasti práva veřejných zakázek, který zrealizoval několik stovek výběrových řízení z různých operačních programů či dle zákona o veřejných zakázkách.

Seznam úspěšně zrealizovaných výběrových řízení je k dispozici zde.

Jste veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a hledáte spolehlivého a profesionálního partnera v oblasti zadávání veřejných zakázek?

 • Skupina RPA působí na trhu již 18 let
 • Disponujeme nejen týmem právníků s bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek, ale i odborníky na různé předměty plnění (stavebnictví, IT apod.)
 • Preferujeme dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře a kvalitě poskytovaných služeb
 • Disponujeme kvalitním pojištěním profesní odpovědnosti

Máte zájem účastnit se jako dodavatel výběrového řízení a nejste si jisti správností svého postupu

 • Provedeme analýzu zadávacích podmínek a zdůrazníme stěžejní body
 • Poskytneme konzultace a podporu při zpracování Vaší nabídky včetně kontroly její úplnosti a správnosti
 • Zajistíme ochranu vašich práv v průběhu zadávacího řízení, včetně případného zpracování námitek proti postupu zadavatele a podání písemného návrhu na zahájení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže