Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / Naše služby / Realizační management

Realizační management

Přípravou projektové žádosti a jejím schválením projektový cyklus zdaleka nekončí. Jakmile je zahájena realizace projektu či schválena dotace, je třeba, aby veškeré Vaše kroky byly vedeny v souladu s platnými metodikami příslušného dotačního programu. V opačném případě může být jeho dotace krácena či odebrána i s dalšími sankcemi. 

Skupina RPA se řízením projektů a jejich administrací dlouhodobě zabývá a má tak pro tuto činnost vybudován rozsáhlý a zkušený tým projektových manažerů. Naše služby v oblasti tzv. realizačního managementu zahrnují: 

  • zpracování monitorovacích zpráv dle hramonogramu a pokynů řídícího orgánu
  • zpracování žádosti o platbu
  • kontrolu realizace klíčových aktivit v souladu s projektovou žádostí
  • kontrolu publicity projektu
  • kontrolu naplnění monitorovacích indikátorů
  • komunikaci s řídícím orgánem
  • konzultace k věcné realizaci klíčových aktivit
  • konzultace ke změnám v projektu
  • kozultace k finančnímu nastavení projektu
  • další související služby dle individuální domluvy
Chybně provedené řízení projektu může mít za následek neuznání vykazovaných způsobilých výdajů, jejich neproplacení a případné sankce. Těmto problémům je možné předejít kvalitním projektovým řízením, které Vám nabízíme.