Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / Naše služby / Ostatní

Ostatní

Vzdělávání

Pravidelně pořádáme vzdělávací semináře a konference pro zástupce obcí, škol, neziskových organizací i podnikatelský sektor. Přednášejí výhradně zkušení odborníci z praxe, a to jak interní zaměstnanci skupiny RPA, tak také externí odborníci z orgánů státní správy, podnikatelského prostředí, případně přímo zástupci poskytovatelů dotační podpory. Školení a konference Vám připravíme „na klíč“. Témata konferencí nejčastěji směřují do těchto oblastí:

  • veřejné zakázky (metodické postupy, novely Zákona ad.)
  • dotační možnosti pro obce, podnikatele, školy, neziskové organizace ad.
  • řízení projektů dle pravidel dotační podpory
  • projektový cyklus
  • aj.

Strategické poradenství

  • Strategie rozvoje obcí a mikroregionů
  • Poradenství v oblasti zvýhodněných úvěrů (ČMZRB aj.)
  • Marketingové studie a plány
  • Demografické studie, atd.