Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / Naše služby / Projekční činnost

Projekční činnost

Již ve fázi přípravy žádosti o dotaci na projekty obsahující stavební práce je zpravidla nezbytné zpracovávat povinné přílohy žádosti včetně projektové dokumentace. Náročnost správného výkonu projekčních prací zvyšují podmínky poskytovatelů dotací, které se program od programu liší a je potřeba zkušenost a odbornost, aby výsledný produkt odpovídal představám klienta, dodržoval všechny platné normy a byl podpořen z dotačních prostředků.

Kromě samotného zajištění příloh dle specifikace konkrétního dotačního programu zajišťujeme rovněž co největší provázanost projekčních prací s dotačním poradenstvím tak, aby byla míra uznatelných nákladů co nejvyšší a byly zároveň splněny všechny požadavky a specifika dotačního programu a konkrétní výzvy.

Zajišťujeme:

  • předběžné posouzení projektového záměru
  • zpracování projektové dokumentace autorizovanou osobou
  • zajištění energetických posudků a energetických auditů
  • vypracování dalších povinných příloh k žádosti odborníky s příslušnou kvalifikací
  • optimalizaci projekčních prací s ohledem na uznatelnost nákladů v rámci dotačních žádostí
  • soulad povinných příloh s podmínkami dotačních programů
  • vyjádření dotčených orgánů
  • zastupování při jednání s příslušnými orgány státní správy
Nedoložení některé z povinných příloh žádosti o dotaci může mít za následek zamítnutí žádosti. Nesprávně zpracované přílohy však mohou mít v průběhu procesu realizace projektu závažnější následky a větší finanční dopad na žadatele. Je proto vhodné spolupracovat s ověřenými odborníky, kteří umějí skloubit dotační poradenství s projekčními činnostmi a vypracovat Vám projekt na míru.