Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / OPPIK

OP Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost

První z řady z nových operačních programů pro programovací období 2014 - 2020, který bychom vám rádi představili je OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tento operační program poměrně plynule navazuje na OP Podnikání a Inovace ze současného programovacího období 2007 – 2013. Operační program klade velký důraz na zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím rozvoje ekonomiky. Právě větší důraz na konkurenceschopnost čili efektivní využívání dotačních finančních prostředků v podnikatelské praxi se zaměřením na inovace je nejvýraznější znakem tohoto operačního programu. Tato charakteristika jasně vyplývá již z názvu. Objevují se optimistické vize, že by první výzvy tohoto programu mohly být spuštěny již v první polovině roku 2014.

Obecné zaměření programu:

  • zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky prostřednictvím rozvoje podnikání a pro něj potřebné infrastruktury
  • rostoucí využívání výsledků výzkumu a vývoje, zavádění inovací
  • podpora zakládání nových podniků, internacionalizace podnikání
  • podpora udržitelného a inovativního hospodaření s energií
  • rozvoj podnikání – podpora malých a středních podniků a začínajících podnikatelů zejména ve strukturálně postižených, ale i dalších zaostávajících regionech
  • využití a udržitelnost stávající inovační infrastruktury a podpora odvětvových inovačních klastrů

Program se oproti předchozímu více zaměřuje na:

  • investice do špičkových technologií
  • posílení projektů na spolupráci více podniků
  • foresight a propojování podniků s vědou a výzkumem

Z OPPIK Vám pomůžeme získat:

- dotace na stroje
- dotace na technologie
- dotace na rekonstrukce
- dotace na nový objekt
- dotace na vývoj
- dotace na HW a SW
- dotace na zateplení
- dotace na kancelářské a školicí prostory
- atd.