Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / OP Slovensko – Česká republika

OP Slovensko – Česká republika

Dotčená území programu přeshraniční spolupráce Slovenské a České republiky v programovém období 2014-2020 zahrnují NUTS III regiony:

 • Trnavský samosprávny kraj
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Zlínsky kraj
 • Moravskoslezský kraj

Prioritní osa 1 – Využívání inovačního potenciálu

 • Budování společné vzdělávací infrastruktury v zájmu zabezpečení kvalitního obsahu vzdělávání s důrazem na nové prvky výuky, inovativních technologií
 • Vytváření společných programů pro rozvoj zručností učitelů, školitelů a pracovníků škol s důrazem na odstranění zažitých stereotypů výuky
 • Zavádění společných systémů zajištění a monitorování kvality vzdělávání a uplatitelnosti absolventů
 • Programy zvyšování zručnosti a klíčových znalostí dospělé populace a vytváření nových příležitostí pro jejich využití formou společných programů
 • Společní programy poradenství v oblasti vzdělávání a kariéry
 • Společné programy celoživotního vzdělávání

Prioritní osa 2 – Dopravní dostupnost

 • Aktivity na zvýšení bezpečnosti na cestách II. a III. třídy souvisejících s přeshraničními dopravními tahy
 • Doplnění chybějících dopravních prvků jako křižovatky a dopravní značení na cestách směřujících na přeshraniční dopravními tahy
 • Aktivity na plánování a budování cyklotras napojujících se na cyklotrasy (TEN-T)

Prioritní osa 3 – Kvalitní životní prostředí pro obyvatele

 • Skupina aktivit souvisejících s vypracováním dokumentace zabývající se o přeshraniční území, vzácné a chráněné biotopy (studie, plány, strategie)
 • Skupina aktivit souvisejících s vytvořením, realizací monitoringu aktuálního stavu biotopů a druhů (monitorovací zařízení, skolení, konference, budování a vybavení monitorovacích stanic, zpracování výsledků a jejich prezentace

Prioritní osa 4 – Rozvoj příměstských aktivit

 • Institucionální a organizační stránka kulturních a společenských výměn mezi místními skupinami na obou stranách regionů při hranicích
 • Aktivity podporující vytváření a prohlubování zručností organizačních struktur v rámci místní a regionální veřejné správy a ostatních složek demokratické společnosti (školící kurzy, výměnné návštěvy, přeshraniční sociální integrace
 • Projekty na propagaci přeshraničních pracovních možností, podpora společného povědomí ve vztahu k vznikajícím aktivitám
 • Analýzy přihraničního území, příprava směrnic pro společné plánování a správu území a propagace více účelových záměrů využití krajiny

op_cr-slovensko_mapa-(1).jpg

Zdroj: OP Slovensko – Česká republika

Z OPPS Vám pomůžeme získat:
Operační program Přeshraniční spolupráce
mezinárodní spolupráce
mezinárodní projekt
přeshraniční spolupráce
přeshraniční projekt 
Interreg CENTRAL EUROPE