Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / OP Nadnárodní spolupráce

OP Nadnárodní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce je součástí programů Cíle 3 – Evropské územní spolupráce. Programy Nadnárodní spolupráce jsou rozděleny do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Central Europe sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí  Ukrajiny.

OP Central Europe je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a je zaměřen na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů za účelem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Účelem této spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství.

Podporovanými tematickými oblastmi jsou především:

  • Budování centrálního evropského znalostního centra pro klíčové kompetenční oblasti
  • Spolupráce inkubátorů v regionech s upadajícím průmyslem, studie nákladů a dopadů u vysokorychlostních koridorů ve Střední Evropě
  • Zhodnocení systému veřejné dopravy v malých a středně velkých městech
  • Společná nadnárodní strategie pro odpadové hospodářství, nadnárodní projekt pro integrované řízení rizik souvisejících s povodněmi
  • Platforma pro spolupráci mezi městy při přípravě investice do strategických kompetenčních oblastí měst (např. biotechnologické klastry, vědecké parky, atd.)
  • Správa a řízení kulturního dědictví, propagace kulturních hodnot větších oblastí apod
Z OPPS Vám pomůžeme získat:
Operační program Přeshraniční spolupráce
mezinárodní spolupráce
mezinárodní projekt
přeshraniční spolupráce
přeshraniční projekt 
Interreg CENTRAL EUROPE