Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / OP Meziregionální spolupráce

OP Meziregionální spolupráce

OP Meziregionální spolupráce podporuje výměnu zkušeností mezi partnery, kteří se podílejí na tvorbě regionálních a místních politik. Jeho cílem je zlepšování účinnosti regionálních politik a jejich nástrojů. Financují se z něj projekty, které přispívají k rozvoji znalostní ekonomiky a inovací a posilování politik v oblasti životního prostředí a ochrany před ekologickými riziky.

Podporovanými tematickými oblastmi jsou především:

  • Výměna zkušeností při restrukturalizaci regionů závislých na tradičním průmyslu
  • Podpora používání informačních a komunikačních technologií
  • Spolupráce v oblasti finanční pomoci malým a středním podnikům
  • Zlepšení regionální politiky zaměstnanosti, profesního rozvoje, zaškolování a vzdělávání
  • Výměna zkušeností s krizovým plánováním
  • Výměna a přenos znalostí ke zlepšování energetické účinnosti v dopravním sektoru
  • Rozvoj a výměna společných strategií pro propagaci kulturního majetku

Programy podpory:

  • Meziregionální spolupráce INTEREEG C
  • ESPON
  • INTERACT
Z OPPS Vám pomůžeme získat:
Operační program Přeshraniční spolupráce
mezinárodní spolupráce
mezinárodní projekt
přeshraniční spolupráce
přeshraniční projekt 
Interreg CENTRAL EUROPE