Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / OP Česká republika – Polsko

OP Česká republika – Polsko

OP Česká republika – Polsko je program navazující na programové období 2007 – 2013. Operační program je realizován na území příhraničních regionů NUTS 3, tj. v České republice na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého a v Polsku na území části Dolnoslezského vojvodství (podregiony Jelinogórski a Walbrzyski a okres Strzeliński), Opolské vojvodství a části Slezského vojvodství (podregiony Rybnicki a Bielski a okres Psczyński).

Cílem programu je přeshraniční spolupráce, snaha řešit společné problémy přeshraničních regionů. OP Česká republika – Polsko je řízen ministerstvem pro místní rozvoj ČR, na polské straně je partnerem ministerstvo regionálního rozvoje Polské republiky. Podporovanými tematickými oblastmi jsou především:

  • Prevence a řízení rizik
  • Ochrana, obnova a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; zachování a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpory ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000 a ekologických infrastruktur
  • Zvyšování dostupnosti a propojenosti příhraničního regionu prostřednictvím rozvoje dopravní infrastruktury, vzdělávání a zvyšování kvalifikace
  • Podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

op_cr-polsko_mapa.jpg

Zdroj: http://www.crr.cz/

Z OPPS Vám pomůžeme získat:
Operační program Přeshraniční spolupráce
mezinárodní spolupráce
mezinárodní projekt
přeshraniční spolupráce
přeshraniční projekt 
Interreg CENTRAL EUROPE