Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Zelenka s.r.o.

Zelenka s.r.o.

Zelenka s.r.o.

Celková dotace:

11 611 683 Kč

Program rozvoje venkova

5 Výběrových řízení - Program rozvoje venkova

Naše společnost administrovala pro společnost Zelenka s.r.o. v rámci projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova celkem 5 výběrových řízení na pořízení technologií zvyšujících úroveň procesu zpracování masa a zlepšujících finální kvalitu produktů. Modernizací technologií se dosáhlo rychlejšího zpracování, vyšší hygieny, efektivnějšího skladování a bezpečnější přepravy finálních produktů ke spotřebiteli. Realizace projektu rovněž vedla k získávání certifikátů kvality.

Vybudování zpracovatelského a distribučního centra

Další projekt navázal na předchozí spolupráci společnosti Zelenka s.r.o s Regionální poradenskou agenturou. Předmětem projektu bylo vybudování zpracovatelského a distribučního centra za účelem zvýšení přidané hodnoty výrobků a konkurenceschopnosti společnosti Zelenka s.r.o. Zpracovatelské a distribuční centrum společnosti Zelenka s.r.o. vertikálně propojil výrobu krůtího masa a prostřednictvím centralizace zpracování došlo ke snížení výrobních nákladů a zvýšení kvality výstupních produktů. V rámci projektu, Regionální poradenská agentura s.r.o. provedla předběžné konzultace projektového záměru na Státním zemědělském intervenčním fondu, vypracovala projektovou žádost a ve spolupráci se žadatelem zajistila veškeré povinné přílohy. Žadateli byla poskytnuta dotace z prostředků Programu rozvoje venkova ve výši 11,6 mil. Kč.

O žadateli

Společnost Zelenka s.r.o. je rodinný podnik založený v roce 1994. Specializuje se na odchov a výkrm krůt, jejich zpracování a prodej krůtího a kuřecího masa. Díky této specializaci, investicím do moderních technologií a vědeckému přístupu k problematice se společnost řadí mezi nejvýznamnější krůtí podniky nejen v rámci České republiky.