Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Zaměstnávání lidí s autismem

Zaměstnávání lidí s autismem

Zaměstnávání lidí s autismem

Celková dotace:

3 958 402 Kč

OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Hlavním cílem projektu bylo nastavit takový systém diagnostikování a vzdělávání osob s PAS, aby byli tito lidé umístitelní na trh práce a aby byli vytipovanými zaměstnavateli přijímáni a akceptováni.
Dalším cílem projektu bylo umožnění návratu na trh práce osobám pečujícím o osoby s PAS.
Vedlejším produktem projektu bylo vytvoření metodiky, která shrnuje veškeré poznatky z procesu diagnostikování osob s PAS, komunikaci se zaměstnavateli a postřehy, které jsou užitečné.


Příjemcem dotace na projekt byla ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA - JM o.s., která působí jako profesionální mezičlánek mezi aktivitami s osobami s PAS a všemi ostatními institucemi zodpovědnými za příslušné programy v oblasti péče o osoby s PAS.