Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36

Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36

Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36

Celková dotace:

3 300 965 Kč

REALIZOVANÝ PROJEKT

  • Dětský klub a příměstské tábory - Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36
Projekt podpořil provoz dětského klubu při Základní škole, Praha 10, Kutnohorská 36. Umožní zajistit péči mimo školní vyučování pro žáky 1. stupně ZŠ, kteří by z kapacitních důvodů nemohli být přijati do družiny. Provozní doba klubu je uzpůsobena potřebám rodičů tak, aby byli schopni skloubit své zaměstnání s péčí o děti.
Příměstské tábory zajistí dětem v době letních prázdnin smysluplné trávení volného času a pomohou radičům sladit pracovní a rodinný život.

O žadateli:

ZŠ Kutnohorská je rodinná škola s prvním stupněm s individuálním přístupem k žákům. Rozvíjí jejich talent, nadání a zájmy. Žáci se podílí na chodu školy účastí ve školním parlamentu. Škola pro ně připravuje množství zajímavých aktivit - adaptační kurz, ozdravné pobyty, lyžařsko-snowboardový kurz a množství zájmových kroužků.