Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Zajištění publicity dotačních projektů FNUSA

Zajištění publicity dotačních projektů FNUSA

Zajištění publicity dotačních projektů FNUSA

Celková dotace:

123 270 000 Kč

Integrovaný operační program

MODERNIZACE PRACOVIŠŤ FNUSA V OBLASTI PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH INFEKCÍ

Předmětem projektu bylo pořízení nového zdravotnického vybavení, které nahradilo stávající zastaralé a nevyhovující vybavení a současně rozšířilo tuto nabídku o zcela nové, které Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nevlastnila. Hlavním cílem projektu je snížit výskyt a šíření nozokomiálních infekcí, které vznikají a šíří se v souvislosti s pobytem v nemocničním prostředí v důsledku přítomnosti mikrobů.

MODERNIZACE PRACOVIŠŤ FNUSA PRO SEKUNDÁRNÍ PREVENCI O DOČASNĚ NEBO TRVALE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Projekt byl zaměřen na modernizaci stávajících kapacit doléčovacího a rehabilitačního oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v návaznosti na její dlouhodobou rozvojovou strategii. Rostoucí význam fyzioterapie v souvislosti s jejím příznivým působením na psychický stav pacientů vyžadoval vznik pracoviště s vysokou úrovní poskytované péče. Realizace projektu umožňuje pacientům zlepšení motorických, kognitivních a sebeovládacích funkcí tak, aby byl jejich pozdější návrat do běžného života usnadněn v maximální míře jim samotným i společnosti.

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO KARDIOVASKULÁRNÍHO CENTRA FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ

Předmětem projektu byl nákup nového přístrojového vybavení pro kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny, čímž byla spuštěna jeho rozsáhlá modernizace. Bylo zakoupeno celkem 8 přístrojových celků s rozpočtem více než 62 000 000,- Kč. Nemocnice je schopna díky realizaci tohoto projektu v případě potřeby rozšířit svoji kapacitu pro léčbu až o 700 pacientů ročně.

O žadateli

Fakultní nemocnice u sv. Anny je druhé největší zdravotnické zařízení v Brně. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR a díky řadě vysoce specializovaných pracovišť zajišťuje zdravotní péči pro značnou část pacientů z celé Moravy. Jako fakultní nemocnice se podílí na výuce studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.