Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Vzdělávání - Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov

Vzdělávání - Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov

Vzdělávání - Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov

Celková dotace:

12 888 000 Kč

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov, na školení zaměstnanců jeho členů

Vzdělávací programy probíhaly regionálně na několika místech České republiky. Školení byla cíleně připravována pro konkrétní obory a profese dle specifických potřeb zaměstnavatelů se zaměřením na podporu systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů ve firmách. Podpořila motivaci ve vazbě na rozvoj dalšího podnikového vzdělávání.

Charita Vyškov

Projekt chráněného bydlení ve Vyškově byl vypracován do prioritní osy 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod a poskytl pobytovou službu pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu duševního a zdravotního onemocnění. Rekonstrukcí původně rodinného domu takto vzniklo Chráněné bydlení pro mentálně postižené ve Vyškově. Projekt byl realizován za téměř 8 milionů korun.

O žadateli

Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov je nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti stavebnictví a souvisejících oborech.