Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Vzdělávání - Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov

Vzdělávání - Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov

Vzdělávání - Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov

Celková dotace:

13 580 675 Kč

OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Projekt reagoval na potřeby komplexního systému vzdělávání všech cílových skupin zaměstnanců členů Svazu. V rámci projektu došlo k aplikaci takových vzdělávacích programů, které zajistily zvýšení kompetencí zaměstnanců především v obecných - tzv. měkkých dovednostech.Cílovou skupinou byli zaměstnanci členských podniků příjemce z vybraných krajů.

Příjemcem dotace na projekt byl Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov, který vznikl v roce 2009 a byl založen Cechem topenářů a instalatérů (občanské sdružení). Svaz umožňuje realizaci různorodých vzdělávacích aktivit pro svou širokou členskou základnu.