Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury

Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury

Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury

Celková dotace:

619 291 640 Kč

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Předmětem projektu je výstavba dvou nových vícepodlažních univerzitních pavilonů (Biotechnologický pavilon M a X), které budou zabezpečovat činnosti pracovišť, jež jsou za stávajících podmínek limitovány stísněnými či zastaralými a z technického hlediska již nevyhovujícími prostorami. V souvislosti se vznikem nového moderního zázemí pro biotechnologické obory v rámci pavilonu M je cílem projektu vytvořit kvalitní podmínky pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou agendu všech ústavů Agronomické fakulty, které zde budou sídlit.

O žadateli

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokám zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. V současnosti se skládá z 5 fakult a studuje na ní více než 12 000 studentů.