Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Výstavba cyklostezek ve městě Ostrava

Výstavba cyklostezek ve městě Ostrava

Výstavba cyklostezek ve městě Ostrava

Celková dotace:

45 586 540 Kč

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

CYKLOSTEZKA POČÁTEČNÍ – SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD A TRASA O V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH

Předmětem projektu je úplná výstavba cyklistické stezky Počáteční – Slezskoostravský hrad s cílem propojit trasy O a E, a dále výstavba a prodloužení cyklistické stezky na trase O v Ostravě-Radvanicích. Projekt pozitivně přispívá k řešení aktuálních environmentálních témat a významně pomáhá naplňovat vizi Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji. Realizace projektu slibuje omezení vzniku nebezpečí při pohybu cyklistů a pěších.

CYKLISTICKÁ TRASA I, PODÉL SILNICE NA LUKÁCH

Projekt výstavby cyklistické trasy podél silnice Na Lukách je zaměřen na zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy a podporu bezmotorové dopravy. V obvodu Stará Bělá bude v rámci projektu vybudována společná cyklistická a pěší stezka, která bude pro cyklisty navazovat na současnou cyklostezku ve směru na Proskovice, a pro chodce bude nově vybudována část chodníku, navazující na stávající most.

CYKLOSTEZKA NOVÁ VES - VODÁRNA

Realizací projektu dojde k výstavbě nové a rekonstrukci stávající cyklistické stezky (dělené i smíšené pro pohyb chodců i cyklistů), vzniku vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty, chodníku pro chodce, okružní křižovatky a zpomalovacích prahů. Projekt rovněž zajistí rekonstrukci přilehlých prostor včetně vegetačních úprav, nasvětlení stezek, úpravy světelného signalizačního zařízení či přemístění billboardů. Nově vzniklá cyklostezka v intravilánu města vychází z Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji a bude propojovat stávající cyklotrasy v okolí.

PROPOJENOST CYKLISTICKÉ TRASY UL. PSOHLAVCŮ, MARTINOVSKÁ

Projekt výstavby cyklotrasy jako doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionu se zaměřuje na podporu ekologicky šetrných způsobů dopravy v katastrálních územích Poruba, Třebovice ve Slezsku a Svinov. Cyklotrasa o délce asi 3,7 km nabývá páteřního významu z důvodu propojení dosud nenavazujících cyklostezek, končících v ulicích Psohlavců a Martinovská.

CYKLOSTEZKA STATEK, MOSTNÍ

Realizací projektu vznikne nová asfaltová stezka, umožňující smíšený pohyb chodců a cyklistů, která povede přes nezastavěné území podél řeky Ostravice od ulice Mostní po stávající štěrkové cestě a následně po protipovodňovém násypu. Bude ukončena na hranici katastrálního území Hrabová s katastrálním územím Paskov a bude součástí sítě krajských cyklistických tras dle Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje.

O žadateli

Ostrava je krajské město na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České republiky a s počtem obyvatel kolem 300 000 a rozlohou 214m2 je třetím největším městem. Ostrava se řadí mezi nejvýznamnější česká průmyslová a univerzitní města.