Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Terénní sociální práce v romských komunitách

Terénní sociální práce v romských komunitách

Terénní sociální práce v romských komunitách

Celková dotace:

7 941 475 Kč

OP Rozvoj lidských zdrojů

Projekt napomáhá k integraci sociálně vyloučených osob (nebo osob tímto jevem ohroženým) do společnosti. Projekt "Terénní sociální práce v romských komunitách" se zaměřil na poskytování terénních sociálních služeb pro romské občany, kteří spadají do kategorie sociálně exkludovaných nebo jsou tímto jevem ohroženi. Projekt poskytuje sociální služby ve dvanácti městech či obcích ČR. V těchto lokalitách byly zavedeny pozice terénních sociálních pracovníku, kteří v rámci náplně své pracovní činnosti poskytují kvalitní sociální služby romským občanům. TSP (terénní sociální práce) jsou v moderní společnosti respektováni jako efektivní nástroj boje proti existujícím i nově vznikajícím bariérám, které znemožňují sociálně vyloučeným osobám rovný přístup ke vzdělání, zaměstnání nebo jinému společenskému uplatnění.

Pro zajištění náležité odbornosti a vybavenosti pro poskytování kvalitních služeb byly v rámci projektu zavedena pravidelná pracovní setkávání TSP. Na těchto setkáváních bylo mimo jiné zajištěno průběžné vzdělávání TSP v oblasti sociální problematiky, podpory zaměstnávání a zvyšování kvalifikace, legislativy, zásadách práce s klientem. Regionální poradenská agentura zajistila v souvislosti s přípravou projektu vyhledání vhodného dotačního titulu, kompletaci žádosti včetně povinných příloh a následné poradenství v souvislosti s řízením projektu. Sdružení Romů na Moravě získalo díky Regionální poradenské agentuře, s.r.o v rámci projektu necelých 8 mil. Kč.