Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu

Celková dotace:

2 944 498 Kč

OP Životní prostředí

Společnost van Gansewinkel HBSS, s.r.o. v reakci na současnou legislativu se snaží rozšířit svoje dosavadní služby a zajistit tak třídění a svoz biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu.
Záměrem společnosti je vybudovat síť sběrných míst na území okresu Bruntál, vybavit je odpovídajícím druhem a množstvím nádob pro sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO). Společnost zajistí bezpečný odvoz na místo zpracování odpadu, kterým je kompostárna.

O žadateli

Společnost van Gansewinkel HBSS zajišťuje nakládání s odpady na území Moravskoslezského kraje.