Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / SUNRISE evropský nadační fond

SUNRISE evropský nadační fond

SUNRISE evropský nadační fond

Celková dotace:

4 444 571 Kč

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

REALIZOVANÉ PROJEKTY

  • Dětská skupina – SUNRISE
  • Budování a provoz mikrojeslí pro děti od šesti měsíců do čtyř let
Projekty reagují na problematiku nedostatečnou kapacitu zařízení pčujících o děti od šesti měsíců. V důsledku toho rodiče malých dětí obtížně kombinují svůj rodinný a pracovní život. Většina mateřských škol nepřijímá děti do tří let, nové mikrojesle rozšířily možnosti péče o malé děti.

O ŽADATELI

Nadační fond SUNRISE je zřízen za účelem zajištění podpory společenských, hospodářských, kulturních, vědeckých, vzdělávacích, zdravotních, sportovních, uměleckých, environmentálních, humanitárních, osvětových, poradenských a konzultačních projektů, studií, výzkumů a aktivit institucí, organizací, skupin i jednotlivců, jejichž cílem je především zlepšení životní úrovně obyvatel, odstraňování nezaměstnanosti a negramotnosti, odstraňování sociálních rozdílů, zlepšení porozumění a spolupráce mezi jednotlivými lidmi, etniky a národy, rozvíjení občanské společnosti, zachování a prosazování základních lidských práv a svobod, rozvíjení schopností sportovně a jinak talentované mládeže, uchování kulturního a přírodního dědictví, rozvoj duchovních hodnot, ochrana a zlepšení životního prostředí, rozvoj zdravého životního stylu, a to na území nejen České republiky, ale i v zahraničí.