Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Rozšíření kanalizace Šenov

Rozšíření kanalizace Šenov

Rozšíření kanalizace Šenov

Celková dotace:

152 281 410 Kč

OP Životní prostředí

Předmětem řešení projektu byla kompletní výstavba kanalizace v jižní části města Šenov. V jižní části města nebyla žádná splašková kanalizace, byla zde vybudována pouze dešťová kanalizace. Cílem projektu bylo odstranění nevyhovujícího stavu odkanalizování města formou dostavby kanalizace v této části města a napojení na stávající ČOV. Díky realizaci projektu bylo nově připojeno na kanalizaci 2 100 obyvatel. Tento projekt rozšíření kanalizace Šenov byl plně v souladu s podmínkami OPŽP a čerpal dotaci z jeho prostředků. Projekt má velký vliv na zvýšení kvality života ve městě.

O žadateli

Město Šenov se nachází v Moravskoslezském kraji, okres Ostrava-město. K 31. 12. 2011 zde žilo 6 022 obyvatel.